Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że poezja baroku to przewaga formy nad treścią?

Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że poezja baroku to przewaga formy nad treścią? Uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do poznanych wierszy. Nagromadzenie oksymoronów, metafor, długie zdania, których zakończenia nieraz trzeba … Czytaj dalej Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że poezja baroku to przewaga formy nad treścią?