Jakie daty wyznaczają polski pozytywizm?

Pozytywizm polski trwał między rokiem 1864 a 1890. Rok 1864 – to data ostatecznego zakończenia i upadku powstania styczniowego. Jest to także data uwłaszczenia chłopów na terenie zaboru rosyjskiego. Oba … Czytaj dalej Jakie daty wyznaczają polski pozytywizm?