Krzysztof Kamil Baczyński

Mini-CV 1921 – Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w Warszawie. 1939 – matura w LO im. Stefana Batorego w Warszawie. 1942 – ślub z Barbarą Drapczyńską, studia polonistyczne na tajnym … Czytaj dalej Krzysztof Kamil Baczyński