Kontrast zasadą kompozycji w twórczości baroku

Kontrast jako zasada kompozycji w baroku, jego związki z filozofią epoki. Barok – epoka w kulturze europejskiej, której granice zakreśla się od końca wieku XVI do połowy wieku XVIII. Jedną … Czytaj dalej Kontrast zasadą kompozycji w twórczości baroku