Kontrast jako zasada kompozycji w baroku, jego związki z filozofią epoki.

Barok – epoka w kulturze europejskiej, której granice zakreśla się od końca wieku XVI do połowy wieku XVIII. Jedną z cech wyznaczających jej specyfikę jest zasada kontrastu.

Ma ona dwa istotne źródła:

  • religijne,
  • filozoficzne (Pascal i Kartezjusz).

Obydwa można nieco schematycznie sprowadzić do akcentowania, jako opozycyjnych, wartości świata materialnego i duchowego. Ich przeciwstawienie doprowadza do ukształtowania dwóch modeli twórczości:

  • poezji światowych rozkoszy oraz
  • poezji osnutej wokół zawołania biblijnego Koheleta „marność nad marnościami”.

Zapamiętaj

  • Przykład poezji światowych rozkoszy stanowią utwory Jana Andrzeja Morsztyna – np. Cuda miłości, Do Panny (koniecznie wspomnij tu o takich środkach poetyckich, jak antyteza, paradoks, oksymoron, pamiętaj też o ważnej roli tzw. konceptu!). Chcesz błysnąć? Powołaj się na dwa utwory pod znamiennym tytułem: Światową rozkosz Hieronima Morsztyna oraz Wacława Potockiego Rozkosz światową – już same ich tytuły wskazują na popularność tego motywu.

Poezja Wacława Potockiego

Zobacz:

Kontrast i analogia w wierszu

Gatunki literackie baroku

Scharakteryzuj środki stylistyczne w sonetach Sępa-Szarzyńskiego, ilustrując je przykładami z wybranych tekstów.

Wymień popularne w poezji barokowej środki stylistyczne

Poezja baroku

Poezja polskiego baroku

Poezja metafizyczna barokowej Polski