• Poeci lubili sonet. Prekursor – Mikołaj Sęp-Szarzyński pisał Rythmy albo wiersze polskie, sonet spotkany też u Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego.
 • W prozie domorosłej – bardzo rozpowszechniło się pamiętnikarstwo;
  • pamiętniki,
  • diariusze,
  • roczniki (Jan Chryzostom Pasek), jak również relacje z podróży i listy (np. króla Jana III do Marysieńki).

Czym było pamiętnikarstwo barokowe?

Znajdziemy w literaturze baroku

 • poematy (Samuel Twardowski – Nadobna Paskwalina),
 • erotyki (Morsztyn),
 • fraszki (Potocki),
 • treny (Potocki).

Owocem twórczości plebejskiej były m.in. tzw. komedie rybałtowskie tworzone przez anonimowych autorów – rybałtów (żaków śpiewających kościelne pieśni).

 

Zobacz:

Wymień popularne w poezji barokowej środki stylistyczne

Kontrast zasadą kompozycji w twórczości baroku

Co wiesz na temat barokowych poetyk?

SYNTEZA Zestaw poetów barokowych

Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że poezja baroku to przewaga formy nad treścią?

Poezja baroku

Poezja metafizyczna barokowej Polski

Dwory szlacheckie i dwory magnackie – dwa ośrodki twórczości barokowej