• Sebastian Grabowiecki (wczesny barok)
  • Setnik rymów duchowych
  • filozofia przemijania, śmierci, kondycji człowieka;
 • Jan Andrzej Morsztyn (dworak-dyplomata)
  • Kanikuła albo psia gwiazda
  • Lutnia
  • poeta miłości, flirtu, polski marinista
 • Stanisław Herakliusz Lubomirski (poeta-magnat)
  • Sen
  • O wartości rad
  • poeta „światowych rozkoszy”
 • Hieronim Morsztyn (poeta-sarmata)
  • Światowa rozkosz
  • kunszt poezji ziemiańskiej, tzw. „światowej rozkoszy”
 • Zbigniew Morsztyn (poeta-żołnierz)
  • Votum
  • temat wojny, jej moralnych dylematów
 • Samuel Twardowski
  • Dafnis w drzewo bobkowe przemieniła się
  • Nadobna Paskwalina
  • temat miłości i jej niszczącej siły
 • Wacław Potocki (główny przedstawiciel sarmatyzmu)
  • Moralia
  • Ogród fraszek
  • poezja publicystyczna, reformatorska, patriotyczna
 • Wespazjan Kochowski (poeta-sarmata)
  • Psalmodia polska
  • mit życia ziemiańskiego i Polski narodu wybranego
 • Sebastian Grabowiecki (ostatni łacinnik)
  • poezje łacińskie
  • temat tworzenia sztuki, poety-kreatora
 • Józef Baka (poeta późnego baroku)
  • Uwagi o śmierci niechybnej
  • Oryginalne ujęcia tematu śmierci.

 

Zobacz:

Barok w Polsce

Twórcy polskiego baroku

Poezja baroku

Przedstaw twórczość najważniejszych poetów polskiego baroku

Poezja Wacława Potockiego

 

Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Poezja Jana Andrzeja Morsztyna

Barok – życiorys kultury