Zaprezentuj wymowę wybranych Psalmów

Zaprezentuj wymowę wybranych Psalmów. W Psalmach wyraża człowiek pochwałę Boga i dziękczynienie za dzieło stworzenia. Choć sam poddany Bogu i ufny, podkreśla Boską moc i harmonię stworzonego świata – wrysowuje … Czytaj dalej Zaprezentuj wymowę wybranych Psalmów