Omów kompozycję Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Ferdydurke zaliczamy do awangardowej prozy międzywojnia, a nawet spełnia ona wiele założeń nowatorskiego gatunku, tzw. nouveau roman, ukształtowanego ostatecznie dopiero w latach pięćdziesiątych we Francji! Możemy mówić zatem o prekursorstwie … Czytaj dalej Omów kompozycję Ferdydurke Witolda Gombrowicza