Ferdydurke zaliczamy do awangardowej prozy międzywojnia, a nawet spełnia ona wiele założeń nowatorskiego gatunku, tzw. nouveau roman, ukształtowanego ostatecznie dopiero w latach pięćdziesiątych we Francji! Możemy mówić zatem o prekursorstwie Gombrowicza.

Nouveau roman (nowa powieść) stawia sobie za cel poznać świat za pomocą środków powieściowych. I tak:

 • Bohater to człowiek młody, poszukujący, niedysponujący rzetelną wiedzą o świecie.
 • Fabuła nie występuje w klasycznym układzie zdarzeń – nouveau roman znosi granice między obiektywnym światem a tym, co wyobraża sobie bohater. Sens i kształt świata powstaje w trakcie powieści, nie może ona naśladować ani odkrywać realiów.

 

Sprawdźmy, jaka technika organizuje materiał Ferdydurke:

 • Główny bohater – Józio – jest zarazem narratorem. Jest poszukiwaczem prawdy, przemierza różne terytoria, my zaś podążamy za nim i obserwujemy świat przez pryzmat jego postrzegania (oczami Józia).
 • Świat przedstawiony – to jakby konkretyzacja wizji bohatera. Często widzimy, że jest zdeformowany za pomocą:
  • absurdu (absurdalny jest np. fakt umieszczenia trzydziestoletniego „chłopca” w szkole),
  • groteski (czyli błazenady, wyolbrzymienia, form karykaturalnych – przykładem mogą być szczekający chłopi-psy lub pojedynek na miny – świetna groteskowa scena polskiej literatury),
  • paradoksu – czyli zestawienia sprzeczności, które jednak przynoszą pewne prawdy – choćby słynna lekcja polskiego, w której sprzeczność twierdzenia o literaturze z jej odbiorem wydaje się wręcz paradoksalna, lecz obnaża zarówno prawdę o stosunku ludzi do wielkiej literatury, jak i fałsz nauczania o niej.
 • Klasyczna fabuła została w powieści „naderwana”. Oto istnieje pewna ciągłość i logika zdarzeń (bohater znajduje się na wsi, bo uciekł z miasta), lecz często takiej motywacji realnej brak. Poza tym żywioł zdarzeń organizują wizje Józia oraz chwyt „podsłuchiwania i podglądania” stosowany tu z powodzeniem przez Gombrowicza.
 • Język Ferdydurke jest niepodobny do żadnej znanej dotąd powieści, jest to specyficzny, Gombrowiczowski styl. Polega na:
  • zmianie szyku zdania – często na koniec zdania przesunięte są orzeczenia lub zaimki:
   „Słowacki wielkim poetą był”,
   „(…) niech nie będzie zrobiony mi”;
  • „przedrzeźnianiu” – naśladowanie cudzych wypowiedzi w celu ośmieszenia (mowa Syfona);
  • stosowaniu specjalnych pojęć: („upupić”, przyprawić komuś „pupę” lub „gębę”, chłopięta i chłopaki, Ferdydurke itd.).

Już powyższy zestaw cech powieści udowadnia awangardowość Ferdydurke i jej podobieństwo do nouveau roman. Oryginalność Gombrowicza i jego twórczej techniki stała się jednak tak charakterystyczna, że znalazła wielu naśladowców. I tak powstał jeszcze jeden paradoks literatury: „największy wróg konwencji – stworzył konwencję nową…”.

Ważne utwory Gombrowicza

 • Iwona, księżniczka Burgunda – debiut dramaturgiczny,
 • Ferdydurke – pierwsza powieść,
 • Trans-Atlantyk – powieść o narodzie polskim,
 • Kosmos – przykład nouveau roman,
 • Operetka – dramat o rewolucji, formach i schematach,
 • Dzienniki – publikowane od roku 1953, zawierają wiele rozrachunków Gombrowicza z rzeczywistością, obserwacji dotyczących ludzi, polityki, literatury.

Uwaga!
Groteska jest kategorią, którą upodobał sobie Gombrowicz. Groteskowy jest pojedynek na miny w szkole, obiad na pensji u Młodziaków i szczekający chłopi na wsi. Groteskowe są te sceny: wynaturzone, przesadne, mieszające komizm i powagę, zderzające kontrastowe stylistyki. Gombrowicz pozostanie wierny grotesce. Widzowie jego dramatów ujrzą jeszcze groteskową rewolucję w Operetce (tam księżna udawać będzie z powodzeniem lampę, a służba będzie lizać buty swoich panów) albo polowanie bez zajęcy i pojedynek bez kul w Trans-Atlantyku.

Zobacz:

Jakie interpretacje „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza możesz zaprezentować?

Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Gombrowiczowska pupa i gęba – omów na podstawie Ferdydurke

Sens i przesłanie Ferdydurke

Ferdydurke na egzaminie

Ferdydurke na lekcji

Ferdydurke do prac pisemnych

Sens i przesłanie Ferdydurke

Ferdydurke – praca domowa

Ferdydurke a romantyzm. Jaka jest funkcja literatury romantyzmu w tej powieści?