Groteska – kategoria estetyczna funkcjonująca w plastyce, muzyce, filmie, literaturze, teatrze, którą charakteryzuje upodobanie do przerysowań, posługiwania się formami ekscentrycznymi, fantastyką i baśniowością oraz mieszanie ich ze światopoglądem opartym na zdrowym rozsądku. Cechuje ją prowokacyjny stosunek do świata i chęć polemiki z tradycją.

Groteska charakteryzuje ją między innymi:

  • tendencja do deformacji rzeczywistości;
  • fantastyka, upodobanie do form osobliwych, ekscentrycznych, karykaturalnych, epatowanie brzydotą;
  • absurdalność, zaburzenie związków przyczynowo-skutkowych, alogiczność;
  • hiperbolizacja i deformacja;
  • niejednorodność stylu;
  • przemieszanie kategorii estetycznych, takich jak tragizm i komizm, patos i wulgarność;
  • parodystyczny stosunek do konwencji literackich.

Elementy groteski zawierała już renesansowa Gargantua i Pantagruel François Rabelaisgo, komedia dell’arte (włoska komedii ludowa XVI-XVIII w.), utwory Edgara Allana Poego i Mikołaja Gogola. W Polsce ze szczególną siłą objawiła się w 20-leciu międzywojennym (poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ferdydurke Witolda Gombrowicza, jego dramaty, np. Iwona, księżniczka Burgunda, teatr Witkacego – W małym dworku).

Nazwa groteska wywodzi się od motywu dekoracyjnego (stylizowane postacie zwierzęce, ludzkie, „mieszane” i roś­linne), który odkryto na ścianach budowli rzymskiej z I w. n.e.

Zobacz:

Groteska jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku.

Groteska w prozie

Komizm, groteska, błazeństwo w polskiej literaturze.

Groteska jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku.