62. Omów realizacje haseł i tendencji pozytywizmu w utworach epoki.

Omów realizacje haseł i tendencji pozytywizmu w utworach epoki. Zacznij: Przywołaj pozytywistyczny postulat utylitaryzmu literatury. Podkreśl, że literatura epoki była wyjątkowo silnie podporządkowana kwestiom społecznym. Rozwiń: Przedstaw literackie odniesienia do … Czytaj dalej 62. Omów realizacje haseł i tendencji pozytywizmu w utworach epoki.