Jakie były najważniejsze postulaty romantycznej poetyki?

Mnogość i różnorodność opisywanych zjawisk. Piętrzenie konfliktów, podkreślanie dynamiki niepoznawalnego i groźnego świata. Mieszanie gatunków, lubowanie się w dysonansach. Zaburzenie chronologii, przetasowanie fabuły, ukazanie jej w wycinkach, pozorne zakończenie zapowiedzią … Czytaj dalej Jakie były najważniejsze postulaty romantycznej poetyki?