Jakie tematy poruszone w Kordianie Słowackiego uznasz za najważniejsze?

Wymowa Kordiana układa się według następujących punktów problemowych: podsumowanie i ocena powstania listopadowego; polemika z Adamem Mickiewiczem; portret psychologiczny Kordiana jako Polaka pielgrzyma i jako bohatera romantycznego; koncepcja Polski jako … Czytaj dalej Jakie tematy poruszone w Kordianie Słowackiego uznasz za najważniejsze?