Wymień najbardziej znane utwory Norwida

Większość nie doczekała się publikacji za życia autora, musiały czekać do następnego stulecia na działalność Zenona Przesmyckiego i współczesnych badaczy, by dotrzeć do powszechnego odbioru i kanonu lektur szkolnych.   … Czytaj dalej Wymień najbardziej znane utwory Norwida