Większość nie doczekała się publikacji za życia autora, musiały czekać do następnego stulecia na działalność Zenona Przesmyckiego i współczesnych badaczy, by dotrzeć do powszechnego odbioru i kanonu lektur szkolnych.

 

Najpełniej talent Norwida rozwinął ujawnił się w liryce

W latach 1857-1865 powstał cykl stu wierszy zatytułowany Vademecum (po łacinie znaczy to „idź ze mną”). Najbardziej znane spośród około 250 wierszy poety to:

 • Pióro – wiersz z 1842 r., przedstawiający własny, osobisty program twórczy autora;
 • Moja piosnka I – prośba o dar poezji tak prostej i pięknej jak poezja Jana Kochanowskiego, bo tylko ona zwycięży wszechogarniający smutek:
  Czarnoleskiej ja rzeczy
  Chcę – ta serce uleczy!
 • Moja piosnka II – pełen nostalgii wyidealizowany obraz Polski, kraju chrześcijańskich cnót i pięknych tradycji:
  Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
  Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
  Tęskno mi Panie
 • Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie… – refleksja na temat tragicznego braku zrozumienia, jaki spotyka wybitne jednostki ze strony współczesnych.
 • Fortepian Szopena – poetyckie pożegnanie umierającego przyjaciela, Fryderyka Szopena, pean na cześć genialnego muzyka. Norwid za pomocą środków poetyckich uzyskał efekt zbliżający brzmienie wiersza do tonu właściwego muzyce Szopena.
 • Do obywatela Johna Brown – wiersz w formie listu do powieszonego w Stanach Zjednoczonych przywódcy powstania przeciw niewolnictwu: „Noc idzie – czarna noc z twarzą Murzyna!”.
 • Klaskaniem mając obrzękłe prawice – wyznanie artysty świadomego, że zrozumieją go dopiero następne pokolenia: „Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku”.
 • W Weronie – romantyczna i realistyczna próba wyjaśnienia zjawiska spadającej gwiazdy, ale Norwid (inaczej niż Mickiewicz w Romantyczności) nie opowiada się jednoznacznie ani za wariantem romantycznym, ani za naukowym. Zwraca tylko uwagę, że to samo zjawisko może być różnie interpretowane:
  Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
  Że od Romea , ta łza znad planety
  Spada – i groby przecieka;
  A ludzie mówią, i mówią uczenie,
  Że to nie łzy są, ale że kamienie,
  I – że nikt na nie nie czeka!
 • Bema pamięci rapsod-żałobny – napisana heksametrem, stylizowana pieśń-relacja z pogrzebu bohatera.
 • Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem (1851 r.). Jest to poemat, w którym Norwid przedstawił swoje poglądy na temat sztuki, nawiązując do mitu o Prometeuszu jako twórcy i artysty oraz do historii biblijnego Adama. Zdaniem poety, każdy człowiek ma w sobie boski element – duszę. Geniusz ludzki jest najlepszym świadectwem obecności Boga w człowieku. Norwid pisze, że – kształtem miłości piękno jest – a przecież miłość to nic innego jak Bóg. Najważniejszym zadaniem człowieka jest praca, czyli każde działanie, które wyłania z ludzkiej istoty jej geniusz. Tak więc, jeżeli coś jest pracą, jest jednocześnie pięknem – sztuką. Ta koncepcja niosła zupełnie praktyczne przesłanie:
  Niejeden szlachcic widział Apolina
  I Skopasową Milejską Wenerę,
  A wyprowadzić nie umie komina,
  W ogrodzie krzywo zakreśla kwaterę.

Inne poematy Norwida to:

 • Quidam,
 • Szczęsna,
 • Assunta,
 • Rzecz o wolności słowa,
 • A Dorio ad Phrygium.

Dorobek Norwida to także utwory prozatorskie:

eseje

 • Czarne kwiaty,
 • Białe kwiaty;

nowele i opowiadania

 • Bransoletka,
 • Cywilizacja,
 • O sztuce dla Polaków,
 • O Juliuszu Słowackim,
 • Milczenie.

Tworzył również dramaty:

 • Aktor,
 • Za kulisami,
 • Pierścień wielkiej damy,
 • Kleopatra i Cezar,
 • Zwolon.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Norwid na maturze

Powtórka z Norwida

Jak realizuje się kult ludzi wielkich w poezji Norwida?

Poezja Cypriana Kamila Norwida

Na czym polega nowatorstwo poezji Norwida?