Scharakteryzuj sielsko-liryczny nurt w polskim romantyzmie krajowym

Nurt „lutni pasterskiej”, czyli poezji, która opiewała krajobraz polskiej wsi i odwoływała się do twórczości ludu, kojarzy się z nazwiskami: Władysława Syrokomli (właściwie Ludwik Kondratowicz). Był to jeden z najbardziej … Czytaj dalej Scharakteryzuj sielsko-liryczny nurt w polskim romantyzmie krajowym