Jakie utwory średniowieczne ukazują istnienie konfliktów społecznych w tej epoce?

Utworem obrazującym stosunki panujące w średniowiecznym społeczeństwie jest Satyra na leniwych chłopów. Zawiera ona konflikt pan – kmieć, który musiał być żywy w tak zhierarchizowanym świecie, jakim była epoka średniowiecza. … Czytaj dalej Jakie utwory średniowieczne ukazują istnienie konfliktów społecznych w tej epoce?