Wymień cechy poezji marinistycznej

Kiedy narodził się marinizm i kto był twórcą tego kierunku? Wymień cechy poezji marinistycznej. Marinizm narodził się w siedemnastowiecznych Włoszech. Twórcą kierunku był włoski poeta Giambattista Marino, który żył w … Czytaj dalej Wymień cechy poezji marinistycznej