Na czym – Twoim zdaniem – polega awangardowość Ferdydurke?

Na czym – Twoim zdaniem – polega awangardowość Ferdydurke? Ferdydurke zaliczamy do awangardowej prozy międzywojnia, a nawet spełnia ono wiele założeń nowatorskiego gatunku tzw. nouveau roman ukształtowanej ostatecznie dopiero w … Czytaj dalej Na czym – Twoim zdaniem – polega awangardowość Ferdydurke?