Zbigniew Herbert – praca domowa

Pytania Kto to jest Pan Cogito? Pan Cogito to tytuł tomu poetyckiego wydanego w roku 1974, a równocześnie imię głównego bohatera większości zawartych w nim wierszy. Jak również wierszy późniejszych … Czytaj dalej Zbigniew Herbert – praca domowa