Podaj okresy literackie, ich granice czasowe i krótką charakterystykę, od średniowiecza po współczesność.

Historia literatury przyjmuje podział na okresy literackie wyliczone niżej. Pamiętać należy, że nie następowały nagle, jak „odcięte” nożyczkami, lecz nowe zjawiska nadchodziły płynnie, czasem trwały dwa nurty równolegle, czasem polski … Czytaj dalej Podaj okresy literackie, ich granice czasowe i krótką charakterystykę, od średniowiecza po współczesność.