Rycerze – bohaterowie literaccy – referat

Referat jest to tekst przeznaczony zwykle do publicznego wygłoszenia, prezentujący wiedzę na określony temat – poglądy autora referatu lub cudze. Jest to zatem tekst informacyjny. Może mieć charakter twórczy (wówczas … Czytaj dalej Rycerze – bohaterowie literaccy – referat