Wykaż, że Ballady i romanse Mickiewicza są realizacją programu romantyków.

Wykaż, że Ballady i romanse Mickiewicza są realizacją programu romantyków. Wstęp Data wydania „Ballad i romansów” – 1822 r., uznawana jest za początek romantyzmu w Polsce. Ten tomik zawiera utwory … Czytaj dalej Wykaż, że Ballady i romanse Mickiewicza są realizacją programu romantyków.