Dlaczego bunt prometejski Konrada prowadzi go do klęski?

Dlaczego bunt prometejski Konrada prowadzi go do klęski? W odpowiedzi uwzględnij interpretację podanego fragmentu oraz wymowę całości III części Dziadów Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz, Dziady część III, scena II Wielka … Czytaj dalej Dlaczego bunt prometejski Konrada prowadzi go do klęski?