18. Scharakteryzuj renesansowe koncepcje życia w świetle poznanych utworów

Scharakteryzuj renesansowe koncepcje życia w świetle poznanych utworów. Zacznij: Koncepcje życia w jakiś sposób wiążą się z renesansową parenetyką. Możemy więc wyróżnić życie dworskie (idealny dworzanin), życie ziemianina (idealny gospodarz) … Czytaj dalej 18. Scharakteryzuj renesansowe koncepcje życia w świetle poznanych utworów