Scharakteryzuj renesansowe koncepcje życia w świetle poznanych utworów.

Zacznij:
Koncepcje życia w jakiś sposób wiążą się z renesansową parenetyką. Możemy więc wyróżnić życie dworskie (idealny dworzanin), życie ziemianina (idealny gospodarz) oraz życie uczonych i poetów.

Rozwiń:

  • Życie na dworze – karierę dworską mogli wybrać tylko wysoko urodzeni, zdolni, inteligentni, towarzyscy i znający języki obce. Zapewniało dość wysoki standard życia, ale nie dawało za to pełnej niezależności – trzeba było np. dostosować swoje życie do obowiązków dworskich, rytmu uczt i utrzymywać dość wysoki poziom intelektualny. Dworzanin musiał także charakteryzować się nienagannymi manierami przy pozorach pewnej nonszalancji. Portret dworzanina kreśli Łukasz Górnicki w Dworzaninie polskim.
  • Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja to swego rodzaju polemika z dziełem i koncepcją Górnickiego. Życie ziemianina upływa na pracy, doglądaniu majątku, pielęgnowaniu sadu i ogrodu, polowaniach, niekiedy zabawie z sąsiadami. Jest łaskawy dla poddanych, interesuje się życiem członków rodziny. Czasem w długie zimowe wieczory sięga po książkę. Angażuje się w życie polityczne kraju.

Zakończ:
Zwróć uwagę także na elementy autobiograficzne w twórczości Jana Kochanowskiego, zwłaszcza fraszki, które poeta pisał przez całe życie.


Najważniejsze teksty:

  • Żywot człowieka poczciwego – Mikołaja Reja
  • Dworzanin polski – Łukasza Górnickiego
  • elegia O sobie samym do potomności – Klemensa Janickiego
  • Fraszki – Jana Kochanowskiego


Ważne pojęcia:

  • Poeta doctus – poeta uczony, o wszechstronnym wykształceniu humanistycznym, erudyta, znawca kultury antycznej i biblijnej.

 

Zobacz:

Świat dworski i świat ziemiański w literaturze renesansu polskiego

Żywot człowieka poćciwego Mikołaja Reja ukazuje wizerunek wzorowego ziemianina. Scharakteryzuj go.

Przedstaw Fraszki Jana Kochanowskiego jako świadectwo renesansowej świadomości i obyczajowości.