Świat dworski i świat ziemiański w literaturze renesansu polskiego.

Dość szczupły temat. W całej literaturze staropolskiej, a nawet z wiekiem XIX – to co innego. Dwór – to dwór, zawsze zerkał okiem na zagranicę, przejmował obce mody, był sceną wielkiej polityki. Jeśli zaś chodzi o ziemiaństwo – to bardzo ważna w polskiej kulturze strefa. Wytworzyła pewne dominujące pojęcia, schematy, a nawet mity. Dworek polski, sarmatyzm, pojęcie swojskiej polskości, narodowości, ba – nawet religijności – wszystko to rodem ze świata ziemiańskiego. Źródła swoje ma w średniowieczu, ale okrzepło w renesansie, a rozpropagował owe ideały barok. Oświecenie wielce skrytykowało (ale nie wszystko), a romantyzm z sentymentem i łzą w oku opłakiwał, jako utracone wartości.

Literatura renesansowa tego tematu, to:

Dwór

Ziemiaństwo:

Cóż o tym świecie, jednym i drugim pisać? Zapewne jaki był, jakie wzorce kształtował i wartości propagował. Kto jak go przedstawiał – kto kontynuował. W kwestii dworów wielkopańskich nie ma tej literatury tak dużo i coraz mniej jest pochlebna:

 • poezja Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego
 • trochę twórczości Krasickiego
 • Dziady i Pan Tadeusz Mickiewicza
 • Trylogia Sienkiewicza
 • Lalka Prusa

Z nich można wydobyć i opisać magnaterię polską i jej cechy. Ziemiaństwo – to dużo silniejszy łańcuch literacki:

 • Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki
 • Wacław Potocki – Poezje
 • Ignacy Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
 • Adam Mickiewicza Pan Tadeusz
 • Aleksander Fredro – komedie
 • Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem
 • Henryk Sienkiewicz – Trylogia
 • Zofia Nałkowska – Granica
 • Witold Gombrowicz – Ferdydurke.

 

Zobacz:

Jakie obrazy wsi proponuje literatura renesansu?

Czy Żeńcy Szymona Szymonowica są sielanką?

Obraz wsi w polskiej literaturze renesansu.

Obrazy wsi w literaturze renesansu