Fragment tekstu Owidiusza kończy zdanie: „Dedal przeklął swoją sztukę”. Dlaczego? Jakie znaczenie dla całego tekstu ma to zdanie?

Skonstruowanie skrzydeł było sztuką – Dedal bardzo misternie połączył ptasie pióra w całość. Odniósł sukces, bo sztuka okazała się skuteczna: za pomocą skrzydeł mężczyźni wydostali się z niewoli. Wkrótce jednak sukces zmienił się w porażkę. Ceną wielkiej sztuki była śmierć Ikara. W takiej chwili ojciec pożałował, że ośmielił się porwać na tak wielkie dzieło, że stworzył coś, czego nie udało się skonstruować do tej pory nikomu. Ostatnie zdanie z przytoczonego fragmentu Przemian Owidiusza pokazuje, jak w jednej chwili zmieniają się emocje bohatera – Dedala (z euforii po rozpacz) oraz nasz osąd sytuacji.

Odwołując się do mitu o Dedalu i Ikarze, uzupełnij zapis:

Ikar był jak

  • ptak, ponieważ…
  • motyl, gdyż…
  • ćma, dlatego że…
  • Ikar był jak ptak, ponieważ poleciał uniesiony przez skrzydła pod niebiosa.
  • Ikar był jak motyl, gdyż jego szczęście, radość życia trwały tak krótko jak życie motyla.
  • Ikar był jak ćma, dlatego że w wyniku zbyt bliskiego kontaktu ze światłem słonecznym został oślepiony, co spowodowało jego śmierć.

Zobacz:

Dedal i Ikar – jacy byli?

Która postawa wobec życia jest właściwa: szalonego Ikara czy rozsądnego Dedala? I dlaczego?

Twoja ocena bohaterów mitu o Dedalu i Ikarze.

Jakie znasz utwory przywołujące postacie Dedala i Ikara?

Rozważania o losach bohaterów mitu o Dedalu i Ikarze.