Jaki mit wybrać?

Ciekawym mitem jest historia powstania człowieka i jego twórcy Prometeusza. Interesujący wydaje się mit o Syzyfie – symbolizujący zmaganie się człowieka z przeciwnościami losu. Ale dla wielu młodych ludzi najbliższym mitem jest mit ikaryjski.

Uzasadnij dlaczego.

Tu możesz pójść dwiema drogami. Mit ikaryjski odzwierciedla dwie postawy wobec świata: szaloną, idealistyczną i rozważną, realistyczną. Zastanów się, która postawa jest Ci bliższa: zwariowanego Ikara czy rozsądnego Dedala.

Ikar to młody człowiek, który dzięki swej szalonej naturze zobaczył to, czego inni nie mają szans dostrzec, gdyż żyją zbyt wolno, zbyt rozważnie. Może właśnie Ikar jest przodkiem wszystkich szaleńców, którzy zrewolucjonizowali świat – Krzysztofa Kolumba, który nie bał się ruszyć na poszukiwanie okrężnej drogi do Indii, pierwszych baloniarzy, lotników, kosmonautów.

Dedal nie wzleciał ku słońcu, nie miał szansy oczarować się jego blaskiem, ale zachował znacznie cenniejszą wartość: życie. Wolał bezpieczeństwo niż ryzyko, ale czy jego postawa jest zła? Wszak on też jest odkrywcą świata – to on wynalazł skrzydła, dzięki którym mógł wyzwolić się wraz z synem. Dlaczego więc „wciąż o Ikarach głoszą, choć doleciał Dedal” – jak pisze Ernest Bryll w swoim wierszu.

Nie zapomnij, że masz też streścić wybrany mit. Ale z tym chyba nie powinieneś mieć problemu. Przedstaw bohaterów mitu, podkreśl uzdolnienia, jakie posiadał Dedal. Wyjaśnij, skąd Dedal i Ikar wzięli się na Krecie i dlaczego musieli opuścić ją drogą powietrzną. Przejdź do opowieści o ostatnim etapie życia Ikara – gdy wzleciał zbyt wysoko, promienie słoneczne rozpuściły wosk i… skrzydła rozpadły się, a Ikar runął do morza.

Po streszczeniu mitu ikaryjskiego…

Podkreśl, że nawiązuje do niego bardzo wielu artystów (obrazy Piotra Breughla, Marca Chagalla, Charlesa Landona), poetów i pisarzy (np. wiersz Stanisława Grochowiaka pt. Ikar, Ernesta Brylla pt. Wciąż o Ikarach głoszą, wiersz Zbigniewa Herberta Dedal i Ikar, wiersz Prawa i obowiązki Tadeusza Różewicza, opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza pt. Ikar). Zauważ, że artyści częściej skupiają uwagę na tragicznym losie Ikara. Widać to nawet po tytułach utworów, które wspominasz.

Zobacz:

Mit ikaryjski

Twoja ocena bohaterów mitu o Dedalu i Ikarze.

Ikar – bohater mitu ikaryjskiego

Rozważania o losach bohaterów mitu o Dedalu i Ikarze.

Która postawa wobec życia jest właściwa: szalonego Ikara czy rozsądnego Dedala? I dlaczego?

Na czym polega uniwersalizm mitu ikaryjskiego?

Mitologia antyku

Dedal i Ikar – jacy byli?

Mit

Mitologia – TEST 2