Tag "słownictwo angielskie"

TRADITIONS – TRADYCJE

Changing of the Guard (Buckingham Palace) – zmiana warty Ceremony of the Keys (Tower of London) – ceremonia zamykania Tower of London the Chief Warder – główny wartownik Beefeaters – strażnik londyńskiej Tower w stroju historycznym Trooping the Colour (Whitehall) – parada wojskowa odbywająca się w dniu urodzin królowej the Garter Ceremony – ceremonia wręczania Orderu Podwiązki the Royal Ascot – wyścigi konne w Ascot The British are very attached to their traditions.

RELIGION IN THE GREAT BRITAIN – RELIGIA W WIELKIEJ BRYTANII

Church of England – Kościół anglikański Anglicans – anglikanie the Act of Supremacy – ustawa o zwierzchnictwie króla nad ­kościołem minister, vicar – pastor rector – proboszcz the Archbishop of Canterbury – arcybiskup Canterbury (duchowny zwierzchnik Kościoła anglikań­skiego) Church of Scotland – kościół ­Szkocji Catholicism – katolicyzmThe Church of England and the Church of Scotland function as the official national religions in their respective countries, but most religions found in the

SPORT – SPORT

crisket – krykiet cricketer – gracz w krykieta bat – kij do krykieta wicket – bramka w krykiecie polo – polo mallet – kij do gry w polo golf – golf golf-club – kij golfowy golf course – pole golfowe football – piłka nożna snooker – snooker darts – rzutki British traditional sports seem to match British character. They are rather slow and effortless. Darts and snooker are the best examples as they

STEREOTYPE OF AN ENGLISHMAN – STEREOTYPOWY ANGLIK

conservative – konserwatywny reserved – powściągliwy phlegmatic – flegmatyczny unimaginative – pozbawiony wyobraźni boring – nudny uncomunicative – nierozmowny to keep distance – utrzymywać dystans tasteless food – jedzenie pozbawione smaku sense of humour – poczucie humoru small talk – rozmowa towarzyska superficial – powierzchowny courtesy – uprzejmość polite – uprzejmy well-mannered – dobrze wychowany to have green fingers – być dob­rym w ogrodnictwie It is not easy to decide on

LONDON – LONDYN

Tower of London – dawne więzienie przekształcone w muzeum Crown Jewels – klejnoty koronne St Paul’s Cathedral – Katedra św. Pawła Westminster Abbey – Opactwo Westminster Gothic church – kościół gotycki tombs – grobowce the Houses of Parliament – parlament Buckingham Palace – pałac Buckingham (rezydencja królewska) St James’s Park – najstarszy park Londynu Downing Street No. 10 – siedziba premiera National Gallery – Galeria Narodowa British Museum – Muzeum Brytyjskie Madame

TRADICIONAL HOLIDAYS – ŚWIĘTA

Christmas – święta Bożego Narodzenia Christmas Eve – Wigilia Christmas Day – 25 grudnia Boxing Day – 26 grudnia St. Valentine’s Day – walentynki All Fools’ Day – prima aprilis Easter – Wielkanoc Notting Hill Carnival – sierpniowy karnawał Halloween – 31 października Guy Fawkes’ Night – 5 listopadaThere are a lot of occasions in the British calendar which are regarded as special. The most important religious holidays are Christmas and

GEOGRAPHY – GEOGRAFIA

England – Anglia Scotland – Szkocja Wales – Walia Northern Ireland, Ulster – Irlandia Północna the most important rivers – najważniejsze rzeki the Thames, the Severn islands – (ważniejsze) wyspy the Isle of Wight, the Isle of Man, the Shetlands, the Orkneys, the Hebrides mountain ranges – łańcuchy górskie the Pennines (England), the Cambrian Mountains (Wales), the Grampians (Scotland), the Caledonian Mountains (Scotland) the main ports – główne porty London,

POLITICAL SYSTEM – SYSTEM POLITYCZNY

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej parliamentary democracy – demokracja parlamentarna constitutional monarchy – monarchia konstutucyjna the House of Commons – Izba Gmin the House of Lords – Izba Lordów Member of Parliament, MP – członek parlamentu constituency – okręg wyborczy Lords Temporal (peers) – świeccy członkowie Izby Lordów Lords Spiritual – przedstawiciele kościoła w Izbie Lordów the Speaker (of the

THE NATURAL WORLD – świat przyrody

Climate – klimat warm – ciepły cold – zimny mild – łagodny humid – wilgotny dry – suchy temperate – umiarkowany Cold weather – chłodna, zimowa pogoda chilly days – chłodne dni blizzard – zamieć (śnieżna) snowdrifts – zaspy b– deszcz ze śniegiem Warm/ hot weather – letnia pogoda, upał warm/hot weather – ciepło, upał heat wave – fala upałów humid – wilgotno scorching – skwarny boiling – bardzo gorąco

WELFARE – POMOC SOCJALNA

unemployment – bezrobocie job market – rynek pracy unemployed – bezrobotny unemployment rate – wskaźnik bezrobocia increasing – wzrastający decreasing – malejący job centre – biuro pośrednictwa pracy job application – podanie o pracę to lose a job – stracić pracę to dismiss, to fire sb – zwolnić kogoś to give sb a notice – wypowiedzieć pracę to make sb redundant – zwolnić kogoś z pracy unemployment benefit – zasiłek dla bezrobotnych dole –

THE LAW – PRAWO

crime – przestępstwo criminal – przestępca juvenile delinquency – przestępczość nieletnich juvenile delinquent – nieletni przestępca to commit a crime – popełnić przestępstwo offence – wykroczenie thief – złodziej theft – kradzież murderer – morderca murder – morderstwo to murder – zamordować to stab – pchnąć nożem to shoot – zastrzelić to strangle – udusić to poison – otruć robbery – rabunek, napad to rob sb of sth – okraść kogoś z czegoś

THE ARMED FORCES – SIŁY ZBROJNE

military service – służba wojskowa conscription – pobór do wojska army – armia command – dowództwo headquarters – kwatera główna barracks – koszary uniform – mundur helmet – hełm troops – oddziały platoon – pluton regiment – pułk rank – ranga, stopień wojskowy soldier – żołnierz officer – oficer recruit – rekrut infantry – piechota artillery – artyleria tank – czołg the navy – marynarka wojenna fleet – flota cruiser

WAR – WOJNA

to declare a war on sb – wypowiedzieć komuś wojnę to invade/ attack a neighbouring ­country – napadać państwo ­sąsiednie assault – napaść to bomb – bombardować nuclear war – wojna atomowa world war – wojna światowa civil war – wojna domowa genocide – ludobójstwo martial law – stan wojenny coup d’état – zamach stanu enemy – wróg to defend against – bronić się przed to surrender to, to give up to

INTERNAL CONFLICTS – KONFLIKTY WEWNĘTRZNE

internal conflicts –  konflikty wewnętrzne passive resistance – bierny opór active resistance – czynny opór violence – przemoc strike – strajk general strike – strajk generalny hunger strike – strajk głodowy to suppress a strike by force – stłumić strajk siłą demonstration – demonstracja peaceful demonstration – demonstracja pokojowa to protest – protestować riot – rozruchy to block traffic – blokować ruch to raise barricades – wznosić barykady to inscite to

POLITICS – POLITYKA

party – partia to establish a party – założyć partię to join a party – wstąpić do partii to belong to… – należeć do… to be a member of a party – być członkiem partii party leader – przywódca partii politician – polityk policy – polityka (ugrupowania) political career – kariera polityczna political aim – cel polityczny political programme – program polityczny economic policy – polityka gospodarcza local policy – polityka regionalna home policy

OFFICE – URZĘDY

administration – administracja job department – urząd pracy finance department – urząd finansowy health department – urząd zdrowia welfare department – urząd opieki społecznej to hold office – sprawować urząd application – wniosek, podanie to fill in – wypełnić to accept – przyjąć to reject – oddalić, odrzucić certificate – zaświadczenie to issue a certificate – wystawić zaświadczenie permission – zezwolenie to apply for a permission – złożyć podanie o zezwolenie to decline

HEALTHY LIFESTYLE – ZDROWY STYL ŻYCIA

exercise – ruch to do sport – uprawiać sport to keep fit and healthy – utrzymywać się w dobrej kondycji i zdrowiu to improve physical condition – poprawiać kondycję fizyczną a balanced/varied diet – zrównoważona, urozmaicona dieta vitamins and minerals – witaminy i minerały dairy products – nabiał low-calorie food – jedzenie niskokaloryczne lean meat – chude mięso sugar free diet – dieta bezcukrowa to adopt good eating habits – przyjąć dobre nawyki

HEALTH SERVICE SYSTEM – SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

health insurance – ubezpieczenie zdrowotne National Health Service (NHS) – kasa chorych (system obowiązujący w Wielkiej Brytanii) Health Maintenance Organizations (HMOs) – system ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujący w Stanach Zjednoczonych Medicaid – państwowy system zapewniający bezpłatne leczenie osobom ubogim w Stanach Zjednoczonych cost of hospital treatment – koszt leczenia szpitalnego to cover by the insurance – opłacić z ubezpieczenia social welfare – opieka społeczna health spending – wydatki na opiekę medyczną health/ medical costs –

ADDICTIONS – UZALEŻNIENIA

drugs – narkotyki drug addict – narkoman drug addiction – uzależnienie od narkotyków to be addicted to – być uzależnionym od to take drugs – brać narkotyki amphetamine – amfetamina hashish/ hash – haszysz heroin – heroina cocaine – kokaina cannabis – konopie indyjskie marijuana – marihuana psychoactive drugs – środki psychotropowe detoxification – detoksykacja drug therapy – terapia odwykowa withdrawal symptoms – zespół odstawienia syringe – strzykawka physical damages

DISABILITY – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

handicapped, disabled people – ludzie niepełnosprawni mentally handicapped – niepełnosprawny umysłowo physically handicapped – niepełnosprawny fizycznie congenital defect – wada wrodzona disability allowance – renta inwalidzka to adjust a building for the disabled – przystosować budynek dla osób niepełnosprawnych blindness – ślepota blind – niewidomy deafness – głuchota deaf – głuchy death and dumb – głuchoniemy hearing aid – aparat słuchowy sign language – język migowy paralysis – paraliż paraplegic –