• crime – przestępstwo
 • criminal – przestępca
 • juvenile delinquency – przestępczość nieletnich
 • juvenile delinquent – nieletni przestępca
 • to commit a crime – popełnić przestępstwo
 • offence – wykroczenie
 • thief – złodziej
 • theft – kradzież
 • murderer – morderca
 • murder – morderstwo
 • to murder – zamordować
 • to stab – pchnąć nożem
 • to shoot – zastrzelić
 • to strangle – udusić
 • to poison – otruć
 • robbery – rabunek, napad
 • to rob sb of sth – okraść kogoś z czegoś
 • burglar – włamywacz
 • burglary – włamanie
 • to burgle – włamać sie
 • hold-up/armed assault – napad z bronią w ręku
 • to mug – napadać
 • hijacker – porywacz pojazdu, samolotu
 • hijacking (a car, a plane) – uprowadzenie (samochodu, samolotu)
 • kidnapper – porywacz
 • kidnapping – uprowadzenie osoby
 • hostage – zakładnik
 • ransom – okup
 • forgery – fałszerstwo
 • to forge – fałszować
 • fraud/conman – oszust
 • fraud – oszustwo
 • rape – gwałt
 • to rape – zgwałcić
 • rapist – gwałciciel
 • drug dealer, pusher – handlarz narkotyków
 • drug trafficking – handel narkotykami
 • pickpocket – kieszonkowiec
 • shoplifting – kradzież w sklepie
 • shoplifter – złodziej sklepowy
 • hooligan – chuligan
 • poacher – kłusownik
 • arsonist – podpalacz
 • arson – podpalenie
 • blackmail – szantaż
 • blackmailer – szantażysta
 • terrorist – terrorysta
 • assasination – zamach
 • assasin – zamachowiec
 • mob, mafia – mafia
 • bribary – przekupstwo, łapówka
 • to bribe – przekupić

police – policja

 • police station – komisariat policji
 • policeman/policewoman – policjant/policjantka
 • handcuffs – kajdanki
 • uniform – mundur
 • truncheon – pałka
 • emergency number – numer alarmowy
 • investigation – śledztwo
 • to arrest, to detain – aresztować
 • arrest, detention – areszt
 • custody – areszt śledczy
 • fine – grzywna, mandat
 • public safety – bezpieczeństwo publiczne
 • drugs squad – brygada antynarkotykowa
 • to disarm – rozbroić
 • suspicion – podejrzenie
 • to suspect sb of a crime – podejrzewać kogoś o przestępstwo
 • interrogation – przesłuchanie
 • to interrogate – przesłuchać
 • law and order – porządek publiczny

The court of law – sąd

 • trial – process
 • case – sprawa
 • charge – zarzut
 • to sue sb – wnieść sprawę przeciwko komuś
 • lawyer – prawnik
 • judge – sędzia
 • attorney – adwokat
 • counsel for defence – obrońca
 • prosecutor – prokurator
 • jury – ława przysięgłych
 • accused – oskarżony
 • oath – przysięga
 • witness for the defence – świadek obrony
 • witness for the prosecution – świadek oskarżenia
 • testimony – zeznanie świadka
 • evidence – dowód przestępstwa
 • lack of evidence – brak dowodów
 • verdict, judgement, sentence – werdykt
 • to pass a verdict – wydać wyrok
 • conviction – wyrok skazujący
 • severe – surowy
 • lenient – łagodny
 • innocent – niewinny
 • guilty – winny
 • to plead guilty – przyznać się do winy
 • to plead innocent – uznać się za niewinnego
 • to prove sb’s innocence – udowodnić czyjąś niewinność
 • acquittal – uniewinnienie
 • to acquit – uniewinnić
 • bail – kaucja
 • to be released on bail – być na zwolnieniu za kaucją
 • to sentence to prison – skazać na karę więzienia
 • to sentence to death – skazać na karę śmierci
 • act of clemency/pardon – akt ułaskawienia

Crime
The number of kidnappings for ransom is growing in proportion to economic development and the widening disproportion in incomes. Kidnappers are usually people with a criminal record for offences such as robberies, muggings or burglaries. If a family gets instructions from a kidnapper, the police should be informed, despite the warnings not to do so.
When I was on holidays, I saw a robbery. I went to the bank and I was just about to take the money out when two armed men entered the building. The robbers told everybody to lie down on the floor. Next they made the cashier pack money into a large bag and ran away.
The next day I saw a pickpocket steal a woman’s purse. It lasted only a few seconds but I could see everything.

Police
The most important profession for the public safety is the one of the police. It is a hard and dangerous job as the policemen have to deal with criminals. They interrogate witnesses, conduct investigations and detain suspects.

the court of law
There are a lot of films based on famous court cases. The main characters are a judge, a counsel of defence, a prosecutor and an accused person. It is inte­resting to watch wit­nesses giving testimony, lawyers presenting the evi­dence and the jury discussing the verdict. In the Twelve Angry Men the accused man pleaded innocent but nobody believed him. He was supposed to be sentenced to death but finally his innocence was proved and everything ended in acquittal.