• health insurance – ubezpieczenie zdrowotne
 • National Health Service (NHS) – kasa chorych (system obowiązujący w Wielkiej Brytanii)
 • Health Maintenance Organizations (HMOs) – system ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujący w Stanach Zjednoczonych
 • Medicaid – państwowy system zapewniający bezpłatne leczenie osobom ubogim w Stanach Zjednoczonych
 • cost of hospital treatment – koszt leczenia szpitalnego
 • to cover by the insurance – opłacić z ubezpieczenia
 • social welfare – opieka społeczna
 • health spending – wydatki na opiekę medyczną
 • health/ medical costs – koszty opieki medycznej
 • social/ sickness/ health insurance – ubezpieczenie zdrowotne
 • health-care coverage – pokrycie kosztów leczenia
 • health-care/ social security benefits – świadczenia zdrowotne/soc­jalne
 • health-care beneficiary – ubezpieczony
 • sick leave – urlop chorobowy
 • fixed medical costs – stałe opłaty za opiekę medyczną
 • out-of-pocket health care – dodatkowe opłaty za opiekę medyczną
 • to be entitled to… – być uprawnionym do…
 • be covered – być objętym opieką medyczną
 • to lose cover – stracić prawo do świadczeń
 • to be denied care – nie otrzymać opieki medycznej
 • to be uninsured – być nieubezpieczonym
 • to be reimbursed – uzyskać zwrot kosztów

I hate being ill. I wish our health-care system was at least as good as the British National Health Service. I am a health-care beneficiary so I am entitled to health care coverage but there is always some out-of pocket health care. The cost of hospital treatment is covered by the insurance but there are always some extra costs which I have to pay by myself.

 

Facebook aleklasa 2