• unemployment – bezrobocie
 • job market – rynek pracy
 • unemployed – bezrobotny
 • unemployment rate – wskaźnik bezrobocia
 • increasing – wzrastający
 • decreasing – malejący
 • job centre – biuro pośrednictwa pracy
 • job application – podanie o pracę
 • to lose a job – stracić pracę
 • to dismiss, to fire sb – zwolnić kogoś
 • to give sb a notice – wypowiedzieć pracę
 • to make sb redundant – zwolnić kogoś z pracy
 • unemployment benefit – zasiłek dla bezrobotnych
 • dole – zasiłek dla bezrobotnych (potocznie)
 • to apply for a dole – starać się o zasiłek
 • poverty – ubóstwo
 • to live in poverty – żyć w ubóstwie
 • below living standard – poniżej poziomu życia
 • to get poor – zubożeć
 • in need – w potrzebie, potrzebujący pomocy
 • to fall into financial trouble – popaść w kłopoty finansowe
 • to fall into debts – popaść w długi
 • to have right to welfare – mieć prawo do opieki socjalnej
 • to receive welfare aid – otrzymywać pomoc socjalną
 • to live from welfare – żyć z pomocy socjalnej
 • minimum wage – minimum soc­jalne
 • humanitarian aid – pomoc humanitarna
 • financial help – pomoc finansowa
 • material help – pomoc materialna
 • financial support – wsparcie finansowe
 • to receive a benefit – pobierać zasiłek
 • charity – organizacja charyta­tywna
 • donation – darowizna
 • the poor – biedni
 • the handicapped – ułomni
 • the underprivileged – społecznie upośledzeni
 • homelessness – bezdomność
 • homeless – bezdomny
 • no permanent place of living – bez stałego miejsca zamieszkania
 • hotel for the homeless – schronisko dla bezdomnych
 • to squat – zajmować pusto stojące domy
 • to be in desperate situation – być w rozpaczliwej sytuacji
 • uncertainty – niepewność
 • helplessness – bezradność
 • hopeless – beznadziejny
 • to beg – żebrać
 • beggar – żebrak

poverty
A lot of people in Poland live in poverty. If they have right to welfare, they turn to the Department of Social Security. They receive a benefit but it is often too low for them to get by so they often fall into debts.
Hopefully, there are a lot of charity organizations which offer financial and material support for people in need.
homelessness
One of the biggest problems of large cities is homelessness. There are more and more people without permanent place of living who either squat or sleep in cardboard boxes under the bridge or at the railway station.
The majority of homeless people keep staying in hopeless and desperate situation. They search for food in rubbish bins or beg in the streets.

unemployment
The unemployment rate in our country is very high and it is increasing all the time. More and more people are made ­redundant due to rapid technological progress and economic changes.
Those who lose their jobs have a right to receive ­unemployment benefits after they register in the Unemploy­ment Office. They look for new jobs in job centres or local newspapers.

 

Facebook aleklasa 2