• drugs – narkotyki
 • drug addict – narkoman
 • drug addiction – uzależnienie od narkotyków
 • to be addicted to – być uzależnionym od
 • to take drugs – brać narkotyki
 • amphetamine – amfetamina
 • hashish/ hash – haszysz
 • heroin – heroina
 • cocaine – kokaina
 • cannabis – konopie indyjskie
 • marijuana – marihuana
 • psychoactive drugs – środki psychotropowe
 • detoxification – detoksykacja
 • drug therapy – terapia odwykowa
 • withdrawal symptoms – zespół odstawienia
 • syringe – strzykawka
 • physical damages – szkody fizyczne
 • psychical damages – szkody psychiczne
 • euphoric conditions – stany euforyczne
 • hallucinations – halucynacje
 • depression – depresja
 • mood swings – zmiany nastroju
 • irritability – drażliwość
 • loss of appetite – utrata apetytu
 • to cope with – poradzić sobie, zmagać się z czymś

smoking – palenie papierosów

 • addicted smoker – palacz nałogowy
 • chain smoker – osoba paląca jednego papierosa za drugim
 • to smoke under stress – palić pod wpływem stresu
 • to smoke for company – palić dla towarzystwa
 • to smoke out of boredom – palić z nudów
 • nicotine – nikotyna
 • tobacco – tytoń
 • lung cancer – rak płuc
 • emphysema – rozedma płuc
 • heart disease – choroba serca
 • nicotine poisoning – zatrucie nikotyną
 • to cut down on smoking – ograniczyć palenie
 • to give up smoking, to quit smoking – rzucić palenie
 • passive smoking – bierne palenie
 • non-smoker – niepalący
 • to forbid smoking in public places – zabronić palenia w miejscach publicznych
 • antinicotine campaign – kampania antynikotynowa
 • strong will – silna wola

alcoholism – alkoholizm

 • alcoholic – alkoholik, alkoholiczka
 • to be addicted to – być uzależnionym
 • addict – osoba uzależniona
 • alcohol abuse – nadużywanie alkoholu
 • weakness – słabość
 • treatment – leczenie
 • disastrous – zgubny, katastrofalny
 • to damage one’s liver – uszkodzić wątrobę
 • shameful – haniebny
 • embarrasing – krępujący, wprawiający w zakłopotanie
 • to give up drinking – rzucić picie
 • self-help group – grupa samopomocy
 • anti-alcohol centre – centrum antyalkoholowe
 • teetotaller – abstynent
 • sober – trzeźwy
 • to take to drinking – rozpić się
 • to develop a drinking problem – popaść w nałóg pijaństwa
 • to abstain from drinking – powstrzymywać się od picia
 • to kick the habit – skończyć z nałogiem
 • shopaholism – nałóg kupowania
 • shopaholic – człowiek uzależniony od zakupów
 • shopping centre – centrum handlowe
 • a wide variety – duża różnorodność
 • a wide assortment of goods – szeroki wybór towarów
 • internal compulsion – przymus wewnętrzny
 • to tempt – kusić
 • to go bankrupt – zbankrutować
 • to come to the financial ruin – doprowadzić do finansowej ruiny
 • I can’t resist. – Nie mogę się oprzeć.

drugs
Drugs are dangerous for many reasons. It is very easy to get addicted to them. They are the cause of serious physical and psychological damages and even death. Drug addicts suffer from frightening hallucinations, mood swings and depression. Drug use has become a serious problem among teenagers. They take drugs when they cannot cope with the stress and problems of their lives and they think it is the best way out. They easily find ways to buy amphetamine, cannabis or heroine. They believe they can give up taking drugs any moment. They do not realize that drug therapy is long and withdrawal symptoms painful.

smoking
Addicted smokers do not think about the dangers connected with smoking and truly believe that it helps relieve the stress of everyday life. They reach for cigarettes for various reasons: for company, out of boredom or because of being under stress. Smoking has a disastrous effect on people’s health. It is the main cause of lung cancer and emphysema. It also increases the risk of heart disease. Giving up smoking requires strong will and determination but it is worth trying. In my opinion smoking should be absolutely forbidden in public places and there should be more antinicotine campaigns.

alcoholism
Alcohol abuse means a tragedy not only for the addicted person but also for his family. It is a shameful and embarrassing weakness which ruins family life and leads to quarrels, acts of violence and divorces. It has a disastrous effect on health as it damages the liver, the brain and the heart. Although there are self-help groups and anti-alcohol centres in all the bigger cities, it is very difficult for an alcoholic to abstain from drinking and become an absolute teetotaller.

shopaholism
It is not difficult to become a shopaholic nowadays. Shopping centres offer such a wide variety of goods that you cannot resist and you want you have every single thing you see. You tend to buy far more products there than you really need. Sales and special offers tempt you to buy goods that are often useless. You feel an internal compulsion to buy more and more and you do not realise when you become addicted to shopping and you come to the financial ruin.

 

Facebook aleklasa 2