• administration – administracja
 • job department – urząd pracy
 • finance department – urząd finansowy
 • health department – urząd zdrowia
 • welfare department – urząd opieki społecznej
 • to hold office – sprawować urząd
 • application – wniosek, podanie
 • to fill in – wypełnić
 • to accept – przyjąć
 • to reject – oddalić, odrzucić
 • certificate – zaświadczenie
 • to issue a certificate – wystawić zaświadczenie
 • permission – zezwolenie
 • to apply for a permission – złożyć podanie o zezwolenie
 • to decline – odmówić
 • to cancel – cofnąć
 • registry office – urząd stanu ­cywilnego
 • to register – rejestrować
 • birth certificate – metryka, świadectwo urodzenia
 • wedding certificate – akt ślubu

I would not like to work in an office although I must admit it is a very important and responsible job. My aunt works for the finance department and she really works hard. There are hundreds of people who apply for various kinds of permissions and need help in feeling in application forms. My aunt issues certificates and accepts or rejects applications.