Posts From Zbyszek

Wśród słownikowych środków stylistycznych wyróżniamy: archaizmy, neologizmy, wulgaryzmy oraz zdrobnienia i zgrubienia.

Wśród słownikowych środków stylistycznych wyróżniamy: archaizmy, neologizmy, wulgaryzmy oraz zdrobnienia i zgrubienia. Ułóż po jednym zdaniu zawierającym neologizm i zdrobnienie. Następnie w podanym przykładzie zamień wulgaryzm słowem neutralnym stylistycznie. Przypomnij sobie! Archaizm – wyraz, który wyszedł z użycia lub zmienił swoje znaczenie. Archaizacja – nadawanie dziełu sztuki, językowi form właściwych epoce minionej, dziś nieużywanych. Archaizmy znajdziemy m.in. w: Bogurodzicy i Trylogii Henryka Sienkiewicza. Neologizm – słowo wymyślone przez autora, nieistniejące wcześniej w słowniku. Mistrzem w tworzeniu neologizmów

Podaj cechy charakterystyczne wszystkich rodzajów literackich.

Podaj cechy charakterystyczne wszystkich rodzajów literackich. I Zacznij od podziału rodzajów literackich. Wyróżniamy trzy rodzaje literackie: lirykę, epikę i dramat. II Podaj cechy każdego z rodzajów. Liryka – rodzaj literacki, w którym osobą wypowiadającą się jest podmiot liryczny, prezentujący swoje uczucia w formie monologu lirycznego. Lirykę dzielimy na: lirykę bezpośrednią i pośrednią. Liryka bezpośrednia – podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Liryka pośrednia – podmiot liryczny wyraża

Co rozumiesz pod pojęciem „cywilizacja”? Wymień cechy charakteryzujące cywilizację Zachodu.

Co rozumiesz pod pojęciem „cywilizacja”? Wymień cechy charakteryzujące cywilizację Zachodu. a) Zacznij od… stwierdzenia, że pojęcie „cywilizacja” można rozumieć na dwa sposoby. b) Wyjaśnij oba znaczenia pojęcia, podając przykłady. Pojęcie „cywilizacja” ma dwa znaczenia. Po pierwsze, cywilizacja to stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, uwarunkowany stopniem opanowania przyrody przez człowieka. Oznacza to, że mówimy o cywilizacji jako o społeczeństwie i jego dokonaniach w określonym czasie. Przykład: cywilizacja Majów, czyli Indian zamieszkujących Amerykę Środkową, którzy

Dokonaj podziału środków stylistycznych.

Dokonaj podziału środków stylistycznych. 1. Rozpocznij od podziału ogólnego. Środki stylistyczne dzielimy na: składniowe, słownikowe, tropy stylistyczne, fonetyczne. 2. Dalej omów bardziej szczegółowo typy środków. a) Środki stylistyczne składniowe są związane ze składnią, czyli budową zdania. Zaliczamy do nich: powtórzenia (wyrazów, zdań), apostrofy (bezpośrednie zwroty do adresata), wykrzyknienia (czyli elementy nacechowane emocjonalnie, np. oh! ach!), pytania retoryczne (pytania, na które nie można odpowiedzieć), anafory (powtórzenie tego samego wyrazu lub zwrotu

W jaki sposób Eris, bogini niezgody, przyczyniła się do wybuchu wojny trojańskiej?

W jaki sposób Eris, bogini niezgody, przyczyniła się do wybuchu wojny trojańskiej? Wymień po trzy źródła konfliktów, które wybuchają: a) między Tobą a Twoimi kolegami, b) między różnymi narodami. Odpowiedź: Eris nie została zaproszona na ucztę z okazji wesela Tetydy i Peleusa. Postanowiła więc się zemścić – przybyła na ucztę nieproszona i rzuciła na stół złote jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej”. O jabłko pokłóciły się obecne na uczcie boginie: Hera, Atena i Afrodyta. Rozstrzygnięcie sporu powierzono Parysowi.

Udowodnij, że Pana Tadeusza Adama Mickiewicza można określić mianem epopei narodowej.

Udowodnij, że Pana Tadeusza Adama Mickiewicza można określić mianem epopei narodowej. a) Zacznij od podania drugiej nazwy epopei oraz określenia, do jakiego rodzaju literackiego zaliczamy epopeję. Epopeja (inaczej epos) należy oczywiście do epiki. b) Teraz omów elementy formalne eposu, wykazując, że znajdziemy je także w Panu Tadeuszu. Epopeja to inaczej poemat epicki, heroiczny, czyli utwór napisany wierszem, zazwyczaj obszerny, o budowie epizodycznej. Pan Tadeusz napisany jest trzynastozgłoskowcem, jest rozbudowany i

W podanych niżej zdaniach podkreśl wszystkie imiesłowy. Następnie określ ich typ i napisz, jakie pełnią funkcje w zdaniach. Podaj imiesłowy przysłówkowe czasowników: gotować, wymyślać, jeść.

W podanych niżej zdaniach podkreśl wszystkie imiesłowy. Następnie określ ich typ i napisz, jakie pełnią funkcje w zdaniach. Podaj imiesłowy przysłówkowe czasowników: gotować, wymyślać, jeść. Mama, wróciwszy z zakupów, przygotowała obiad. Robotnik niosący ciężką płytę przystanął, aby odpocząć. Idąc do szkoły, Jola cały czas rozmyślała o Tomku. Najedzony i umyty, mógł wreszcie spokojnie zasnąć. Doszedłszy do lasu, ujrzał kres swej wędrówki. Wróciwszy – imiesłów przysłówkowy uprzedni. Informuje o czynności, która

Wyjaśnij pojęcie „adaptacja filmowa”. Podaj co najmniej pięć tytułów książek, które zostały sfilmowane.

Wyjaśnij pojęcie „adaptacja filmowa”. Podaj co najmniej pięć tytułów książek, które zostały sfilmowane. Adaptacja – przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone, np. adaptacja budynku. Adaptacja filmowa – przystosowanie dzieła literackiego do tego, by mogło zostać sfilmowane. Reżyser nie zmienia sensu dzieła. Adaptacji może dokonać sam reżyser filmu lub scenarzysta. Może ona także powstać dzięki współpracy paru osób. Niektóre dzieła literackie, takie jak np. Quo vadis, doczekały się wielu

W której epoce literackiej szczególnie często pojawia się motyw pielgrzyma? Wskaż trzech literackich pielgrzymów tej epoki, a następnie określ przyczyny ich podróżowania (pielgrzymowania).

W której epoce literackiej szczególnie często pojawia się motyw pielgrzyma? Wskaż trzech literackich pielgrzymów tej epoki, a następnie określ przyczyny ich podróżowania (pielgrzymowania). a) Określ epokę na samym początku wypowiedzi. Motyw pielgrzyma był szczególnie często eksploatowany przez twórców polskiego romantyzmu. b) Wskaż wyjątkowość motywu pielgrzyma w polskim romantyzmie. Polscy romantycy nie zawsze pisali o pielgrzymach jako osobach podróżujących do miejsca kultu, odbywających pielgrzymkę (dziś tego słowa używamy w takim znaczeniu).

Omów krótko główne cechy wybranego gatunku filmowego.

Omów krótko główne cechy wybranego gatunku filmowego. a) Powiedzmy, że zdecydujesz się na western. Zacznij od samej nazwy. Western to film przygodowy, którego akcja rozgrywa się na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. „West” w języku angielskim znaczy „zachód”, stąd nazwa gatunku. b) Teraz po kolei omów cechy tego gatunku filmowego, zaczynając od scenerii. Akcja westernu rozgrywa się na Dzikim Zachodzie, zatem w scenerii dominują prerie, kaniony i Pustynia Monumentów. To rozległe

Co rozumiesz pod pojęciem „prasa”? Wyjaśnij wyrażenie „mieć dobrą prasę”.

Co rozumiesz pod pojęciem „prasa”? Wyjaśnij wyrażenie „mieć dobrą prasę”. a) Zacznij od stwierdzenia, że termin „prasa” można rozumieć na trzy sposoby. b) Wyjaśnij wszystkie znaczenia tego terminu. Pojęcie „prasa” ma trzy znaczenia. Po pierwsze – prasa to ogół dzienników i czasopism. Po drugie – zespół ludzi piszących w czasopismach, a po trzecie – urządzenie do wywierania nacisku na jakiś materiał lub przedmiot. c) Teraz określ, które z tych pojęć

Opisz krótko, jak wyglądał teatr w starożytnej Grecji.

Opisz krótko, jak wyglądał teatr w starożytnej Grecji. a) Zacznij od tego, że… W starożytnej Grecji teatr był bardzo silnie związany z życiem politycznym. Ponieważ panował tam ustrój demokratyczny, każdy miał prawo dobrze widzieć i słyszeć aktorów. Teatr musiał więc być bardzo duży. b) Teraz opisz miejsca, w których Grecy lokalizowali teatry. Starożytni Grecy budowali teatry u stóp wzgórz. Dzięki temu jedno przedstawienie mogło oglądać naraz wiele tysięcy widzów. c)

Wyjaśnij, co oznacza pojęcie „absurd”. Ułóż krótki dialog, do którego pojęcie to będzie pasować, a następnie wyjaśnij, jaki cel chciałeś uzyskać poprzez posłużenie się absurdem.

Wyjaśnij, co oznacza pojęcie „absurd”. Ułóż krótki dialog, do którego pojęcie to będzie pasować, a następnie wyjaśnij, jaki cel chciałeś uzyskać poprzez posłużenie się absurdem. Absurd – wyraz pochodzi z łaciny; absurdum oznacza: „niedorzeczny, niezrozumiały, niewyraźnie powiedziany”. Pojęcie „absurd” wiąże się zatem z czymś sprzecznym i niedorzecznym. Posługiwanie się absurdem w literaturze polega na pokazywaniu sytuacji, osób lub języka postaci w sposób przejaskrawiony, często kontrastowy, karykaturalny lub fantastyczny. Takie przedstawianie

Graniastosłupy i ostrosłupy (zadania)

Wiedza w pigułce GRANIASTOSŁUP Graniastosłupem nazywamy figurę przestrzenną, której dwie ściany zwane podstawami są przystającymi wielokątami zawartymi w płaszczyznach równoległych, a ściany boczne są równoległobokami. W graniastosłupie prostym ściany boczne są prostokątami (są prostopadłe do podstaw). Graniastosłup nazywamy prawidłowym, jeśli jest prosty i podstawy są wielokątami foremnymi. Przekątna graniastosłupa to odcinek łączący dwa wierzchołki nienależące do płaszczyzny jednej ściany. Wysokość graniastosłupa to odcinek prostopadły do podstaw, jego końce leżą na płaszczyznach,

Wymień główne cechy reportażu. Gdybyś miał napisać reportaż związany ze szkołą, jaki wybrałbyś temat? Odpowiedź uzasadnij.

Wymień główne cechy reportażu. Gdybyś miał napisać reportaż związany ze szkołą, jaki wybrałbyś temat? Odpowiedź uzasadnij. Reportaż to gatunek twórczości dziennikarskiej. Autor przedstawia w nim wydarzenia, których był świadkiem bądź uczestnikiem. Wyróżniamy reportaże: literackie – filmowe telewizyjne – radiowe fotoreportaże Reportaż literacki Autor – nie komentuje wydarzeń, stara się zachować obiektywizm. Temat – aktualny, może być kontrowersyjny. Często reportaże przedstawiają historie zwykłych ludzi, których dotknęło nieszczęście, lub dotyczą sporów lokalnych.

Wprowadzamy cytaty. Temat: człowiek.

Cytaty wzbogacają i uzupełniają nasze wypracowania. Umiejętnie wprowadzone i skomentowane podnoszą walory naszej pracy i jej ocenę końcową. Ale jak wprowadzić cytat, by „nie odstawał” od reszty pracy, a pięknie się z nią komponował? Naszym „poligonem doświadczalnym” będą cytaty związane z człowiekiem. Pamiętaj! Cytat jest dosłownym przytoczeniem czyichś słów lub innego tekstu. Kiedy cytujemy – do naszej pracy wprowadzamy słowa słynnego poety, filozofa, pisarza, polityka lub przywódcy duchowego. Jak to zrobić? Mamy fajny, ciekawy temat pracy

Prostopadłościan (zadania)

Prostopadłościan Prostopadłościan jest to graniastosłup prosty, którego wszystkie ściany są prostokątami. Każda ściana prostopadłościanu może być podstawą albo ścianą boczną; zależy od jego ustawienia. Długości krawędzi podstawy nazywamy odpowiednio długością i szerokością prostopadłościanu, a długość krawędzi bocznej wysokością prostopadłościanu. Przekątną ściany nazywamy przekątną prostokąta będącego ścianą prostopadłościanu. Przekątną prostopadłościanu nazywamy odcinek łączący dwa wierzchołki prostopadłościanu nienależące do jednej ściany. Prostopadłościan ma 6 ścian, w tym 2 podstawy i 4 ściany

Sposób na zaproszenie

„Mam przyjemność zaprosić…” czy „Przyjdźcie na herbatę”, czyli o sposobach formułowania zaproszeń. Przez telefon można zaprosić kumpelkę na plotki, przez Internet umówić się z chłopakiem do kina, ale niektóre spotkania są bardziej uroczyste i wtedy ustne zaproszenie typu: „Przyjdź o 10. Będę czekać na rogu Miodowej i Chmielnej” nie jest na miejscu. Na pewno dobrze znasz niedużego formatu karnecik, który wysyła się z okazji ślubu, chrzcin, czy Pierwszej Komunii Świętej. W sklepach można kupić śmieszne zaproszenia na

Temat „rodzina” w szkolnych wypracowaniach (list, przemówienie, oskarżenie)

Temat „rodzina” w szkolnych wypracowaniach ujmowany jest na wiele różnych sposobów. Czasem możemy trochę „pokombinować” i pokazać rodzinę w przemówieniu bądź oskarżeniu. List Najłatwiejszą z omawianych form jest list. Listy dzielimy na prywatne i urzędowe. My zajmiemy się formą pojawiającą się na pracy klasowej czy egzaminie, czyli listem, w którym musisz komuś opowiedzieć o swoim ulubionym bohaterze literackim, filmie, przyjacielu czy właśnie rodzinie. Na przykład: W formie listu do przyjaciela opisz swoją rodzinę. albo Rodzina w moim życiu

Jak pisać wstępy o przyjaźni

Najtrudniej jest zacząć… rozmowę, odrabianie lekcji, pisanie wypracowania. Znacie to uczucie, kiedy siedzicie nad pustą kartką i nic nie przychodzi do głowy? Niektórzy dziennikarze przyznają się, że wstępy piszą na końcu. Trudno jednak na pracy klasowej początek pisać na końcu. Wstęp wypracowania to pierwsze spotkanie z Wami i pierwsze wrażenie, które może zdecydować o ocenie całości pracy. Dlatego dobry wstęp to połowa sukcesu. 1. Stefan Żeromski napisał: „Jeśli jest coś dobrego na świecie –