Kiedy napisać ą, ę?

 • Napisz ą lub ę w wyrazach rodzimych i zapożyczonych, które zostały całkowicie spolszczone
  • ą – pączek, wąwóz, wąż, kąt, wąsy, pstrąg, pląsy, pieniądze, ląd,
  • ę  – kolęda, wędrować, potężny, węch, klęska, jarzębina, pędzel.
 • Piszesz (zgodnie z wymową) przed spółgłoskami szczelinowymi (wymawianymi łagodnie, bez „wybuchu”) f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch.
  • wąwóz, wąsy, brązowy, stęchły, węższy, więzień, gęsty, gęś, grzęźnie, węższy, węże, węch
 • Piszesz (niezgodnie z wymową) przed spółgłoskami „wybuchowymi” tj. zwarto-szczelinową p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.
  • kąpać, rąbać, kępa, wątroba, sprzęt, bąk, węgiel, drżący, ręce, pędzony, tęcza, chęć, bądźmy
 • Napisz ą lub ę, gdy głoski te wymieniają się nawzajem w innych formach gramatycznych danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych
  • dąb – dęby;
  • ząb – zęby;
  • księga – ksiąg;
  • pięć – piąty;
  • rząd – rzędy;
  • pamiątka – pamiętać.
 • Napisz ą na końcu wyrazu:
  • w 3. osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego
   śpiewają, chodzą, piszą, wiedzą, chcą, spacerują, myślą;
  • w 3. osobie liczby mnogiej czasu przyszłego prostego
   zaśpiewają, napiszą, zobaczą, pomyślą;
  • w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników, przymiotników i odmieniających się jak przymiotniki zaimków
   z matką, nad nią, nad nią, ciekawą książką, zieloną chustą, pierwszą, wspólną, swoją;
  • w bierniku liczby pojedynczej przymiotników
   twoją, moją, starszą, ciekawą.
 • Napisz ę na końcu wyrazu:
  • w bierniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego, np.:
   ławkę, tablicę, wodę, lodówkę;
  • w mianowniku i bierniku niektórych rzeczowników rodzaju nijakiego liczby pojedynczej, np.:
   cielę, ramię, znamię, niemowlę, kurczę, prosię, źrebię, pisklę, imię;
  • w 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego oraz przyszłego prostego, ale tylko wtedy, gdy 2. osoba ma końcówkę -esz, -isz, -ysz
   • maluję – malujesz (2. osoba)
   • mówię – mówisz (2. osoba)
   • niszczę – niszczysz (2. osoba)
   • biegnę – biegniesz (2. osoba)
 • Pisz ą, ę przed spółgłoskami l, ł:
  •  płynął, płynęli; wziąłem, wzięli
   Zwróć uwagę na wymowę tych czasowników. Wymawiamy je jako [płynoł, płyneli, wziołem, wzieli].

 

Kiedy napisać om, on, en, em ?

 • Pisz om, em (zgodnie z wymową) przed p, b 
  • om przed p  pompa, kompas, kompot, kompania
  • om przed b  – bomba, plomba, kombinacja, klomb
  • em przed p stempel, temperatura
  • em przed b   membrana, emblemat
 • Pisz on, en przed spółgłoskami zwartymi t, d 
  • on przed t  – konto, kontrola
  • on przed d – konduktor, kondukt, kondor, kondycja
  • en przed t  – renta, mentalny, mentol
  • en przed d mendel, kalendarz
 • Pisz również on, en przed k, g 
  • on przed k – konkurs
   on przed g kongres, Kongo, Marengo
 • Pisz grupy liter om, em, on, en bez względu na wymowę (przeważnie niezgodnie z wymową) przed spółgłoskami wymawianymi łagodnie, bez „wybuchu” (czyli przed szczelinowymi), a więc przed f, w, s, z, sz, ch 
  • komfort,
  • konwój,
  • konserwa,
  • benzyna,
  • pensja,
  • sensacja,
  • koncha,
  • sens, 
  • konszachty.
 • Napisz om, on, em, en w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka, -ko 
  • kromka,
  • słonko,
  • łazienka,
  • powiedzonko,
  • plecionka,
  • ziarenko,
  • stajenka,
  • stonka.
 • Pisz -om w celowniku liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów

  • Pokazałam moim koleżankom zdjęcia z wakacji.
  • Matka przyglądał się ptakom w parku.
 • Pisz -em w 1 osobie liczby pojedynczej czasowników 
  • umiem,
  • rozumiem,
  • wiem
 • W narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników, przymiotników i zaimków rodzaju żeńskiego piszemy „ą”:
  M. lp.                                N. lp.
  moja ciekawa książka     moją ciekawą książką
  kolorowa łąka                  kolorową łąką
  ładna dziewczyna            ładną dziewczyną
  moja koleżanka               moją koleżanką

Zapamiętujemy!
Chodzę z kim? – z ładną, interesującą, ciekawą, wesołą, wysoką, miłą i sympatyczną dziewczyną!

 • W bierniku liczby pojedynczej przymiotników oraz zaimków i liczebników przymiotnych, a także w bierniku rzeczownika „pani” piszemy „ą”: M. lp.              B. lp.
  starsza            starszą
  młodsza           młodszą
  twoja                twoją
  nasza               naszą
  piąta                 piątą
  pani                  panią
 • •„ą” piszemy w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych w mianowniku na -a, -o. M. lp.               N. lp.
  władca             władcą
  poeta               poetą
  monarcha        monarchą
  maharadża      maharadżą
  Kościuszko      Kościuszką
 • ą” pisze się w wyrazach rodzimych wtedy, gdy wymienia się w wyrazach pokrewnych na „ę”.błąd           – błędny
  gąszcz       – gęstwina
  mąż           – mężny
  pamiątka   – pamiętny
  kłąb           – kłębiaste
  krąg          – okrężna
  dąb           – dębowa
 • „ą” pisze się w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników nijakich, które kończą się w mianowniku liczby pojedynczej na „ę”:M. lp.             D. lm.
  dziewczę        dziewcząt
  kurczę           kurcząt
  niemowlę       niemowląt
  prosię            prosiąt
  jagnię            jagniąt

„ą” w czasownikach

 • „ą” piszemy przed „ł” w formach osobowych czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju męskoosobowego: drgnąłem, drgnął, stanąłem, stanąłeś, stanął
 • „ą” piszemy w 3 osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego i czasu przyszłego prostego:

Czas teraźniejszy         Czas przyszły prosty
czytają                             napiszą
rozumieją                       zachęcą
opowiadają                     przygotują 
rozmawiają                    opowiedzą

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Ortografia TEST

Ortografia

Zasady polskiej ortografii