Lord George Byron już za życia był postacią kontrowersyjną. Otoczony aurą skandalu, oskarżany o korsarstwo, kazirodztwo, spiskowanie, stał się mitem tamtych czasów. Buntownicza postawa wobec świata, typ bohatera i typ twórczości zyskały miano bajronizmu, który stał się czymś więcej niż modą, stał się wzorcem osobowym i twórczym. Wpływ Byrona na literaturę polską był ogromny. Adam Mickiewicz tłumaczył – podkreślając niepodległościowe idee utworu. Fascynowały czytelników podróże Childe Harolda i dzieje Korsarza. Dorobek twórczy Byrona tak samo jak jego osobowość stwarzały podwaliny romantyzmu polskiego.

Bajronizm w polskiej literaturze ujawnił się jako:

  • Naśladownictwo motywów tematycznych – w tym orientalizmu.
  • Przejęcie od angielskiego romantyka typu bohatera zwanego bajronicznym. To człowiek dumny i zbuntowany, na zewnątrz obojętny i nieczuły, w głębi duszy przeżywający tragedię, człowiek, który jest sam, ma niejasną przeszłość, mści się lub walczy – nie zawsze idealnie w sensie kodeksu moralnego.
  • Rozpowszechnienie gatunków literackich używanych przez Byrona, zwłaszcza powieści poetyckiej i poematu dygresyjnego.
    • Powieści poetyckie na wzór Giaura lub Korsarza pisali wszyscy romantycy – przypomnijmy Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza.
    • Poemat dygresyjny przejął i świetnie zaadoptował do polskich realiów Juliusz Słowacki (Beniowski).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

W jaki sposób powiążesz wstęp „Giaura” Byrona z sytuacją Polski?

„Giaur” – George Byron

Inspiracje romantycznych twórców

O czym jest Giaur Byrona, co świadczy o romantyzmie tego utworu?

Scharakteryzuj sylwetkę Georga Byrona. Co rozumiesz przez pojęcie bajronizm?