Co ludzi współczesnych fascynuje w postawie św. Franciszka?

Trudność tego pytania polega na tym, że musisz wyrazić swoją opinię na temat świętości, stosunku do Boga i ludzi.

Od czego zacząć?

  • Od przybliżenia postaci św. Franciszka – człowieka dobrze i bogato urodzonego, który potrafił zrezygnować z wygodnego życia: rozdał majątek ubogim i postanowił nieść pomoc i wsparcie wszystkim potrzebującym.
  • Od wskazania postawy franciszkańskiej we współczesności. Tu koniecznie przywołaj postać św. Teresy z Kalkuty, która do końca życia zadziwiała świat swoją pokorą, otwartością wobec ludzi chorych i biednych. Możesz wspomnieć też o misjach na całym świecie prowadzonych przez zakony franciszkańskie.
  • Od zestawienia innych świętych ze św. Franciszkiem – modlitwa i asceza dla św. Franciszka stały jakby na marginesie powinności wobec Boga i świata. Najbardziej fascynujące w tym człowieku jest to, iż pomagał wszystkim ludziom: trędowatym, ułomnym, śmiertelnie chorym.
  • Od radosnych aspektów życia św. Franciszka – jego radości życia, umiejętności cieszenia się światem, wszystkimi drobiazgami, przyjaźni ze zwierzętami i ludźmi, życia w harmonii z naturą.
  • Od pacyfistycznych wartości wyznawanych przez św. Franciszka, których brakuje światu przez tyle wieków. Ludzie zamiast miłości i przyjaźni ciągle żyją w nienawiści, niezgodzie, są dla siebie okrutni, zabijają się nawzajem. Gdyby zechcieli przyjąć postawę św. Franciszka, mieliby szansę stworzenia arkadii na ziemi.
  • Od zacytowania któregoś z przepięknych wierszy księdza Jana Twardowskiego poświęconych św. Franciszkowi.
  • Od przywołania najsłynniejszego utworu poświęconemu życiu tego świętego pt. Kwiatki świętego Franciszka (utwór przetłumaczył Leopold Staff).
  • Od przywołania przepięknego filmu o życiu św. Franciszka pt. Pieśń słoneczna w reż. Franca Zeffirellego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jakie ideały propagował św. Franciszek z Asyżu?

Filozofia średniowiecza

Jakie ideały propagował św. Franciszek z Asyżu?

PODYSKUTUJ: