Pomarszczone owoce drzewa – stare książki.
George Eliot

Literatura – to sumienie naszego świata.
Eugeniusz Iwanicki

Literatura – gówienko małe ludzkości wobec filozofii.
Witkacy

Chyba nie ma rzeczy groźniejszej nad wielki księgozbiór.
Stefan Napieralski

Literatura powinna odmierzać sprawiedliwość widzialnemu światu.
Joseph Conrad (Józef Korzeniowski)

Pisarzowi powinno chodzić nie o to, aby czytelnik czytał, lecz aby myślał.
Monteskiusz