Zadanie 20

Sformułuj dwa argumenty za obecnością dzieł Adama Mickiewicza w kanonie lektur szkolnych lub przeciw ich obecności.

Odpowiedź:

  • Przeciw:
    • Dzieła Mickiewicza nie przemawiają do współczesnej młodzieży, są za trudne dla przeciętnego licealisty i nie poruszają tematów, które znajdują się w centrum zainteresowania młodzieży.
    • Jest dużo ciekawych książek, o których licealiści chętnie porozmawialiby na lekcjach polskiego, dlaczego więc mają ten cenny czas poświęcać na czytanie i rozmawianie o utworach, które ich nudzą.
  • Za:
    • Mickiewicz to naprawdę wielki poeta, bez znajomości jego dzieł niemożliwe jest zrozumienie wielu współczesnych powieści czy wierszy, których autorzy na różne sposoby nawiązują do dzieł wieszcza.
    • Nie wyobrażam sobie, żeby na lekcjach języka polskiego mogło zabraknąć dzieł najwybitniejszego polskiego poety.

Komentarz:

To bardzo ważne ćwiczenie, szczególnie przydatne dla tych, którzy mają problemy z pisaniem rozprawki. Ale umiejętność argumentowania jest niezwykle przydatna także w codziennym życiu. Nie wystarczy bowiem mieć tylko własne zdanie na jakiś temat, trzeba umieć je obronić, uzasadnić – a do tego służą właśnie argumenty.