Bądź zawsze w tym wytrwały. Bądź wytrwały w wytrwałości.

Kluczem do kreatywności jest zdobycie obszernej wiedzy. Twórcze natchnienie rodzi się u ludzi o szerokich horyzontach.
W zależności od zapału w szkole rozszerzasz mniej lub więcej swoją wiedzę. Uczysz się rozumieć, stosować i zapamiętywać wiadomości. Jednak bycie twórczym nie oznacza gromadzenia faktów, ale umiejętność żonglowania nimi i układania w nowy sposób. To tworzenie nowych metod z zastosowaniem tego, co już wiesz. Oznacza to, że musisz odważnie zerwać z konwencjonalnym sposobem patrzenia na świat. Ryzykujesz to, że będziesz krytykowany, a nawet ośmieszany, ale to właśnie umiejętność twórczego myślenia wyróżnia zdolnych przywódców. Każdy ma tę zdolność i każdy poprzez ćwiczenia może zwiększać swoje kreatywne uzdolnienia.

Jak to zrobić?

Stań się dociekliwy w poznawaniu rzeczywistości, zdobywaj o niej mnóstwo informacji i wyciągaj wnioski.
Zastanawiaj się i stawiaj pytania:

 • Jak do tego doszło?
 • Dlaczego?
 • Dlaczego tak, a dlaczego nie?
 • Co dalej?
 • Co jeśli?
 • Co by było gdyby?
 • Jeżeli wiem, że…, to co jeszcze wiem?
 • Ciekaw jestem, czy rzeczywiście?
 • Co chciałbym wiedzieć lub odkryć?
 • Ile możemy znaleźć sposobów rozwiązywania tego problemu?

Refleksje na różne tematy mogą się pojawić w nieoczekiwanym czasie i miejscu. Noś przy sobie zeszyt pytań i odpowiedzi.

 • Zastanów się, jak dalece jesteś w stanie oderwać się od obowiązującego stylu życia i stworzyć świat po swojemu.
 • Zachowaj niezależność swego myślenia. Lecz pamiętaj o tym, żeby Twoja oryginalność była sensowna, nadająca się do zastosowania i zgodna z etyką.
 • Musisz nauczyć się tworzyć wiele pomysłów, ale powinny one być zróżnicowane jakościowo, czyli różnorodne. W tym celu doszukuj się i twórz analogie oraz przenośnie.
 • Buduj nieprzewidywalne skojarzenia. Twórz nowe definicje dla rzeczy, zjawisk, zdarzeń, procesów, szukaj w nich ukrytych sensów i znaczeń.

 

Czego unikać?

Nie poddawaj się presji osób, które mówią:

• to nie wyjdzie…,
• już to robiliśmy…,
• jesteśmy za mali….,
• to się nie uda…,
• zastanówmy się nad tym przy innej okazji…,
• to się nie sprawdziło…,
• powołajmy komisję…,
• nie walczmy z wiatrakami…,
• bądź realistą….,
• po prostu ja to wiem…,
• w Stanach już dawno się z tego wycofali….,
• poczekajmy na innych…,
• nie przesadza się starych drzew…

Wskazówki, które ułatwiają proces twórczy:

• Problem bardziej złożony rozwiązuj wspólnie.
• Różnorodna ilość pomysłów rodzi nowy jakościowo pomysł.
• Pomysły nierzeczywiste, fantastyczne, futurystyczne zwiększają szansę trafienia na niebanalne rozwiązania.
• Na etapie tworzenia pomysłów trzeba wstrzymać się od ocen.
• Należy dopuścić do głosu intuicję i marzenia.