PRAKTYCYZM – jest to postawa, która pomija wagę i rolę teorii w działalności człowieka, traktuje i ocenia wszelkie zjawiska tylko z punktu widzenia ich użyteczności, praktyczne zastosowanie jest tu jedynym kryterium oceny.