WERTERYZM – model bohatera literackiego, a także pewnej postawy życiowej, wywodzący się od głównego bohatera głośnej powieści J.W. Goethego pt. Cierpienia młodego Wertera. Werter był człowiekiem niezwykle wrażliwymi uczuciowym, patrzył na świat przez pryzmat marzeń i poezji, odczuwał Weltschmerz i nie godził się z istniejącymi normami obyczajowymi (kochał Lottę – narzeczoną swojego przyjaciela Alberta). Werter kończy swoje życie samobójstwem. Ten typ bohatera najwyraźniej trafił w gusta czytelnicze i atmosferę epoki, gdyż pociągnął za sobą nawet falę samobójstw a także modę na słynny strój Wertera: żółte spodnie i pantofle plus niebieski frak. Werteryzm, jak widać, wyszedł poza nawiązania literackie i przedostał się także do stylu życia tamtej epoki, później zaś stał się wzorem wielu naśladownictw lub satyry i ośmieszenia.