Od piramid do XXI wieku

1. Który ze starożytnych filozofów nie zapisywał swoich poglądów?

a) Platon b) Sokrates c) Arystoteles

2. Jak nazywa się tradycyjna japońska sztuka tworzenia figur przestrzennych z papieru?
a) karaoke
b) origami
c) T’ai Chi

3. Który z królów „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”?
a) Bolesław Chrobry
b) Władysław Łokietek
c) Kazimierz Wielki

4. Jaki przydomek nosił król Bolesław, który w 1138 roku podzielił kraj na dzielnice, pomiędzy swoich synów?
a) Wielki
b) Krzywousty
c) Biały

5. Połącz prawidłowo historyczne pary małżeńskie ze sobą:
a. Stefan Batory a. Jadwiga z Andegawenów
b. Jan III Sobieski b. Bona
c. Mieszko I c. Anna Jagiellonka
d. Zygmunt Stary d. Dobrawa
e. Władysław Jagiełło e. Maria Kazimiera

6. W której religii można osiągnąć nirwanę (stan błogiego spokoju w tym życiu lub po śmierci)?
a) w chrześcijaństwie
b) w islamie
c) w buddyzmie

7. Ile lat trzeba ukończyć, aby w naszym kraju zostać posłem?
a) 18
b) 21
c) 25

8. W demokracji władzę sprawuje:
a) lud
b) monarcha
c) arystokracja

9. Który z królów przeniósł stolicę z Warszawy do Krakowa?
a) Bolesław Chrobry
b) Zygmunt III Waza
c) Stanisław August Poniatowski

10. Jaką wysokość miała pierwsza piramida?
a) 100 m
b) 80 m
c) 69 m

11. Kto wymyślił proch?
a) Chińczycy
b) Amerykanie
c) Francuzi

 

Odpowiedzi:

1. b
Tym filozofem był Sokrates. Uwielbiał chodzić i rozmawiać z przypadkowo spotkanymi ludźmi. Nie miał czasu na spisywanie tego, co głosił. Może nie pozwalała mu na to wrodzona skromność, skoro powtarzał „wiem, że nic nie wiem”. Poglądy Sokratesa spisał Platon – jego uczeń.

2. b
Sztuka tworzenia ciekawych kompozycji przestrzennych z papieru to origami. Można wyczarować z niego wszystko, o czym się zamarzy, trzeba tylko dużo ćwiczyć.

3. c
Królem, który „drewno zamienił na cegłę”, był Kazimierz Wielki. On był także założycielem pierwszego w Polsce uniwersytetu, wzmocnił pieniądz i uporządkował podatki.

4. b
Tym królem był Bolesław Krzywousty, który w trosce o kraj (chciał zapobiec wojnom domowym) podzielił go na dzielnice. Rozdzielił je pomiędzy swoich synów. Przydomek Krzywousty pochodzi od lekko skrzywionych ust króla.

5.
Żoną Stefana Batorego była Anna Jagiellonka (a i c)
Jan III Sobieski związany był z Marią Kazimierą (b i e)
Mieszko I pojął za żonę Dobrawę (c i d),
Zygmunt Stary – Bonę (d i b),
Władysław Jagiełło ożenił się z Jadwigą z Andegawenów (e i a).

6. c
Buddyści wierzą, że można osiągnąć stan nirwany zarówno tutaj na ziemi, jak i po śmierci. Odczuwa się wtedy spokój i ciszę, a nasz duch wyzbyty jest wszelkich pragnień.

7. b
Aby zostać posłem, trzeba mieć według naszej konstytucji ukończone 21 lat.

8. a
W demokracji władza należy do ludu. Słowo to pochodzi z greckiego: demos znaczy lud, a kratos – władza.

9. b
Dokonał tego Zygmunt III Waza w 1596 roku. Warszawa stała się siedzibą króla, a także centrum życia kulturalnego i gospodarczego kraju.

10. c
Pierwsza piramida miała wysokość 69 metrów! Wybudował ją architekt zwany Imhotep kilka tysięcy lat przed naszą erą w Egipcie. Jak na owe czasy wydawała się budowlą sięgającą chmur. Niestety, nie zachowała się do dziś.

11. a
Pierwsi proch wymyślili starożytni Chińczycy. Używali go jako materiału strzelniczego.