Jakie były skutki wewnętrzne ekspansji Bolesława Chrobrego?

W wyniku wojen Chrobrego znacznie wzrosło terytorium państwa piastowskiego. Nie nadążała za nim rozbudowa aparatu administracyjnego. Zdobyte ziemie ciążyły do innych ośrodków państwowych (Morawy), lub pragnęły samodzielności (Pomorze). Żywe wciąż jeszcze były tradycje plemienne (Mazowsze). Chrześcijaństwo konsolidujące państwo nie zakorzeniło się jeszcze głęboko. Długotrwałe wojny nadwyrężyły gospodarczo kraj.

Panowanie Mieszka II (1025-1034)

Swym następcą Bolesław Chrobry mianował Mieszka II, pomijając najstarszego syna Bezpryma. Mieszko II koronował się na króla w 1025 r. i kontynuował politykę ojca (zwycięska wyprawa na Saksonię w 1029 r.).

W 1031 r. nastąpiło uderzenie na Polskę z kilku stron: Niemcy zajęli Łużyce, Czesi – Morawy, a Ruś – Grody Czerwieńskie.
W kraju doszło do buntu Bezpryma. Mieszko II uszedł z kraju.

Po śmierci Bezpryma w 1032 r. powrócił na tron, zrzekając się jednak korony królewskiej i uznając zwierzchnictwo cesarskie.

Panowanie Kazimierza I Odnowiciela (1034-1058)

Po śmierci Mieszka II księciem został Kazimierz I Odnowiciel. Na skutek buntu możnych Kazimierz przejściowo opuścił kraj. Polska rozpadła się na kilka samodzielnych dzielnic, na Mazowszu Masław (Miesław) – dygnitarz dworu Mieszka II, stworzył odrębne państwo.

  • W kraju doszło do powstania ludowego (1037-1038), skierowanego przeciw możnemu chrześcijaństwu (wśród ludu żywe wciąż były tradycje pogańskie).
  • W 1039 książę czeski Brzetysław zajął Śląsk i spustoszył Wielkopolskę (z Gniezna Czesi zrabowali relikwie św. Wojciecha).
  • W 1039 r. Kazimierz I przy pomocy cesarza Henryka III i księcia ruskiego Jarosława Mądrego wrócił do Polski. W wyniku wojny z Masławem (1041-1047) zajął Mazowsze, później zaś odbił Czechom Śląsk (miał im, wg ustaleń zjazdu w Kwedlinburgu w 1054 r., płacić daninę roczną z tej dzielnicy).

Kazimierz I odbudował również aparat państwowy i kościelny. Ośrodek władzy, ze zniszczonej Wielkopolski, przeniósł do Krakowa. Drużynę dawnego typu za–stąpił powszechnym obowiązkiem służby wojskowej rycerstwa obdarowanego ziemią.

Datownik

1025-1034 – panowanie Mieszka II
1031 – koalicja niemiecko-czesko-ruska przeciw Polsce, Bezprym księciem
1034-1058 – panowanie Kazimierza I Odnowiciela
1037-1038 – powstanie ludowe
1039 – najazd Brzetysława
1047 – zajęcie Mazowsza
1054 – zjazd w Kwedlinburgu