Potęga Piastów musiała zdobyć szeroki rozgłos, skoro żona księcia odległej Lotaryngii uznała za stosowne nawiązać z Mieszkiem korespondencję. List dedykacyjny księżnej, dołączony do ofiarowanej królowi polskiemu księgi obrzędów zwanej Kodeksem Matyldy, zdradza dobrą znajomość biografii polskiego władcy i kreśli jego postać jako wzór idealnego monarchy: walecznego rycerza, ale przede wszystkim uczonego fundatora świątyń:

„Któż bowiem spośród Twoich poprzedników tyle wzniósł kościołów? Któż dla chwały Bożej tyle połączył języków? Gdy we własnym i w łacińskim języku mogłeś godnie czcić Boga, nie dość ci tego było, grecki nadto dodać zechciałeś. Te i tego rodzaju starania, jeżeli do końca wytrwasz, szerzą wieść o Tobie nie tyle ludzkim, ile boskim wyrokiem wybranym do rządzenia ludem świętym najprawdziwiej świadczą; który się okazujesz ostrożnym w wyrokowaniu, wspaniałym w dobroci, w ogólnej prawości obyczajów przesławnym […]. Chrystusowego bez wątpienia rycerza […] nosisz ukrytego pod wystawnością szaty królewskiej”.

U źródeł Polski (do roku 1038), zbior.

1. Jakie zasługi Mieszka II przede wszystkim chwali księżna Matylda?

A. Służbę rycerską Mieszka.
B. Znajomość języków obcych.
C. Zbudowanie wielu świątyń.
D. Rozwój polskich wsi i miast.

2. Który zestaw cech najlepiej pasuje do oceny wystawionej Mieszkowi przez księżnę Matyldę?

A. Honorowy, dumny, ambitny.
B. Rycerski, odważny, śmiały.
C. Dobry, szlachetny, pobożny.
D. Waleczny, inteligentny, miły.

3. Na ilustracji księżna przez połę płaszcza podaje Mieszkowi księgę, którą król jako pomazaniec Boży odbiera gołą dłonią. Wskaż cytat, który wskazuje na taką interpretację.

4. Z jakich przyczyn księżna Matylda wręczyła dar Mieszkowi II?

A. Księżna chciała wyrazić swój szacunek wobec polskiego króla.
B. Księżna ofiarowała Mieszkowi kodeks w darze zaręczynowym.
C. Król Mieszko II zakupił Kodeks Matyldy.
D. Przekazywanie darów należało wtedy do dworskiej etykiety.

5. Mieszko II odziedziczył tron i królewską koronę:

A. po Mieszku I,
B. po Bolesławie Chrobrym,
C. po Kazimierzu Odnowicielu,
D. po Bolesławie Śmiałym.

6. Napisz uwspółcześnioną jednozdaniową dedykację, którą księżna Matylda mogłaby dziś umieścić w podarowanej polskiemu władcy księdze.