• łagry – obozy pracy przymusowej, de facto koncentracyjne w ZSRR, ich rozgałęziony system zwano „Archipelagiem Gułag”;

  • łan – też włóka, w okresie przedrozbiorowym podstawowa miara i jednostka powierzchni rolniczej; za kryterium przyjmowano ilość wysiewu i pracy rolnika; łan uważano za obszar wystarczający dla osadnika w okresie kolonizacji (prawo polskie bądź niemieckie); stał się kryterium określania wysokości świadczeń feudalnych; występowały różne jego odmiany, liczył od 17 do 26 hektarów;

  • ława – nazwa samorządu powstałego w procesie kolonizacji na wsiach i w miastach (średniowieczna i wczesna epoka nowożytna).

  • łokieć – dawna miara długości, używana w starożytności; odmiany łokcia: w dawnej Polsce 0,59 m; w Królestwie Polskim od 1819 r. – 0,576 m, w Galicji – 0,59 m, ale od 1836 r. już 0,596 m; też łokieć wiedeński – 0,77 m; mierzony za–zwyczaj od stawu łokciowego do końca palca środkowego.