Accidents happen – Wypadki chodzą po ludziach

My train is leaving – mój pociąg odjeżdża
From which platform leaves train to…? Z którego peronu odjeżdża pociąg do…?
May/Can I have return /one way ticket to…? Czy mogę prosić o bilet powrotny/w jedną stronę do…?
Excuse me, where is the railway/bus station? Przepraszam, gdzie jest dworzec autobusowy/kolejowy?
How to get to railway/bus station? Jak dotrzeć do dworca autobusowego/kolejowego?
Where is the left luggage/ tisket office/? Gdzie jest przechowalnia bagażu/ kasa?
Can I get a students’discount on that ticket? Czy dostanę zniżkę uczniowską na ten bilet?
How long does it take to get to…? Jak długo jedzie się do…?
Where should I change to get to…? Gdzie mam się przesiąść, aby dojechać do…?
Is it a direct train to…? Czy to bezpośredni pociąg do…?
miss a train – spóźnić się na pociąg

Have to catch a plane – muszę złapać samolot
go by plane – lecieć samolotem
I have to come two hours earlier to check in. Muszę przyjechać dwie godziny wcześniej, aby przejść przez odprawę.
Welcome aboard/on board. Witamy na pokładzie.
The flight has been delayed/cancelled. Lot jest opóźniony/został odwołany.
I have two kilo of excess luggage. Mam dwa kilogramy nadbagażu.
Reclaim your luggage at luggage conveyor number 16. Odbierz bagaż z taśmy bagażowej nr 16.
I had intermediate landing in… Podróżowałem z międzylądowaniem w…
Where is the passport control for EU citizens? Gdzie jest odprawa paszportowa dla mieszkańców UE?
Do you know where abandoned luggage office is? Czy wiesz, gdzie jest biuro bagaży nieodebranych?
duty free shops – sklepy bezcłowe
departures – odloty
arrivals – przyloty

accidents – wypadki
I have taken it by mistake. Wziąłem go przez przypadek.
This bag is mine. Ta torba jest moja.
I have lost my luggage. Zgubilem bagaż.
I can’t find my bags. Nie mogę znaleźć toreb.
My documents/wallet have/has been stolen. Moje dokumenty zostały skradzione.
Would you mind helping me with finding my bag? Czy możesz pomóc mi odnaleźć bagaż?
Excuse me, but I think you have taken my bag. Przepraszam, ale myślę, że wziąłeś mój bagaż.
I’m afraid I’ve lost my ticket. Obawiam się, że zgubiłem bilet.